Contact

Head office of the company

45-512 Opole, Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 73

NIP 754-10-16-795
REGON 531010935
KRS 0000063719
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 887.000 PLN

SEKRETARIAT tel./fax: +48 77 454 72 97 +48 77 454 72 98 +48 77 427 64 22 +48 77 427 64 23

e-mail: zarzad@pkscargo.com.pl

more contacts
write to us

 

customs aGENCIES
forwarding offices
 

Mobile version