h1_ico_agcelneAgencje celne

Jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych i największych agencji celnych w Polsce. Posiadamy sieć 21 oddziałów zlokalizowanych na wszystkich przejściach granicznych oraz wewnątrz kraju.

Proponujemy zgłoszenia celne we wszystkich procedurach celnych zgodnie z UKC w transporcie drogowym i kolejowym, również poza godzinami pracy urzędów celnych, a także:
– odprawy importowe w procedurze uproszczonej,
–  odprawy wywozowe w procedurze uproszczonej,
– odprawy celne tranzytowe w oparciu o Konwencję WPT,
– zgłoszenia w procedurach składu celnego, odprawy czasowej, uszlachetniania biernego i czynnego.

Nasze agencje celne świadczą również dodatkowe usługi:
– zabezpieczenie płatności długu celno-podatkowego
   w imporcie oraz w tranzycie (TC31, TC33),
– otwieranie i wypełnianie Karnetów TIR w procedurze zwykłej i uproszczonej (bez udziału Urzędu Celnego) wraz z ich zgłoszeniem w systemie NCTS,
– wypełnianie dodatkowych dokumentów celnych:  CMR, CIM wraz z wymaganymi załącznikami, świadectw pochodzenia, itp.
– pełna obsługa procedury WPR,
– wyprzedzające zgłoszenia celne EPI na Białoruś, Rosję i Kazachstan,                                                                                          – udzielanie gwarancji tranzytowej na terytorium Unii Celnej: Białoruś, Rosja i Kazachstan.
– zgłoszenia w systemie INTRASTAT – sporządzanie deklaracji oraz ich korekt , elektroniczne zgłoszenia do Izby Celnej.

Wykaz dokumentów do odprawy: 1). Oryginał upoważnienia wraz z opłatą skarbową; 2). Potwierdzone kserokopie dokumentów rejestracyjnych  firmy (NIP, Regon, KRS itp.); 3) Faktura handlowa wraz z dokładnym opisem w języku polskim jaki towar jest przedmiotem importu; 4). Ksero powiadomienia z poczty.

Po otrzymaniu w/w dokumentów Nasza Agencja przygotuje zgłoszenie celne i prześle do Zabrza, po zarejestrowaniu dokumentu SAD klient zostanie powiadomiony o wysokości należności celno – podatkowych jaki należy wpłacić na konto Urzędu Celnego. Po wpłacie przesyłka zostanie zwolniona i dostarczona do klienta.

 

Jesteśmy upoważnionym przedsiębiorcą AEO, dzięki czemu posiadamy szereg pozwoleń na stosowanie procedur uproszczonych, co znacznie ułatwia i przyspiesza obsługę Klientów. Zatrudniamy kadrę wyspecjalizowanych agentów celnych, których przygotowanie i wieloletnie doświadczenie pozwala na solidną i profesjonalną obsługę celną oraz doradztwo i reprezentację Klientów przed organami celnymi.

 

 

lokalizacja

PKS INTERNATIONAL CARGO S.A.

Agencje celne

Jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych i największych agencji celnych w Polsce. Posiadamy sieć 23 oddziałów zlokalizowanych...

zobacz więcej

Transport i spedycja drogowa

Oferujemy Państwu środki transportowe będące w dyspozycji naszej Spółki oraz pojazdy naszych podwykonawców...

zobacz więcej

Transport ponadnormatywny

Bazując na wieloletnim doświadczeniu oferujemy Państwu usługę transportu ładunków ponadnormatywnych...

zobacz więcej

Transport i spedycja kolejowa

Dzięki wykorzystaniu sprawdzonych przewoźników krajowych i zagranicznych, PKS International Cargo S.A. oferuje kompleksową...

zobacz więcej

Przeładunki i magazynowanie

Dysponujemy zróżnicowanym zapleczem magazynowym wraz z pełną infrastrukturą techniczną...

zobacz więcej

Kantor

Jedną z wielu usług oferowanych przez PKS International Cargo S.A. jest kantor wymiany walut...

zobacz więcej
>
Wersja mobilna