Aktualności

Wymiana handlowa pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią w świetle niepewności BREXIT'u

 

 

BREXIT – Unia celna – i co dalej ?

 

„W dniu 30 marca 2019 r. w przypadku bez umownego wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej zostanie przywrócona granica pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem. Oznacza to, że już od tej daty władze celne państw członkowskich UE będą stosować unijne przepisy dotyczące eksportu oraz importu ze Zjednoczonego Królestwa w taki sam sposób, w jaki stosują je wobec państw trzecich, tj. państw nie będących członkami UE” – podaje Krajowa Administracja Skarbowa w „Informacja o formalnościach celnych, których należy dokonać w odniesieniu do towarów, po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (po 29 marca 2019 r., tzw.” twarde wyjście”). Zadaliśmy sobie pytanie czy jesteśmy świadomi z czym się to dla nas wiąże?

 

W sytuacji gdy tak naprawdę nadal nie wiadomo na jakich dokładnie warunkach zostanie przeprowadzony BREXIT (oraz kiedy i czy wogóle nastąpi), my już próbujemy zabezpieczyć się przed niekorzystnymi jego następstwami, a to wymaga uzyskania odpowiedzi na pytanie, co jeśli nastąpi tzw. „twarde wyjście”, a co w przypadku wyjścia umownego.

 

Zacznijmy jednak od początku. Jak podsumowała polska Euro posłanka, profesor nauk ekonomicznych oraz była w-ce Minister spraw zagranicznych Danuta Hübner, brytyjscy posłowie sami jeszcze dokładnie nie znają treści umów dotyczących wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, a ci, którzy te treści faktycznie znają twierdzą, że nie wiedzą jak je traktować. Powoduje to dodatkowy szum i niezrozumienie w całej tej sytuacji.

Czy możemy powiedzieć, że coś w sprawie BREXIT-u jest pewne?

Tak. Pewne jest to, że są dwa możliwe warianty wyjścia Zjednoczonego Królestwa z szeregów Unii Europejskiej i w zasadzie z rzeczy pewnych to wszystko. Zacznijmy od tej korzystniejszej dla wszystkich formy.

Wyjście na podstawie wypracowanej umowy pomiędzy Wielką Brytanią a UE, jest to rozwiązanie najbardziej korzystne dla ekonomii państw strefy Schengen, eksportu, importu, produkcji, ludzi na emigracjach zarobkowych, itd… Można wymieniać długo. Same zapisy i warunki umowy są ciągle negocjowane, ale przynajmniej możemy względnie określić co się stanie po jej podpisaniu. Otóż, jeśli wyjście WB z UE nastąpi w sposób polityczny i obopólny, na podstawie wypracowanego konsensusu to warunki wymiany handlowej najprawdopodobniej nie ulegną zmianie przez kolejne 2 lata i będą nadal obowiązywały te same regulację co dla kraju strefy Schengen. Będzie to tak zwany „okres przejścia”. Oznacza to mniej więcej tyle, że przez dwa lata wymiana handlowa pomiędzy WB a UE nie ulegnie zmianie albo będzie zmieniała się powoli na zasadzie „przygotowań do wprowadzanych etapowo zmian”. Uczestnicy handlu międzynarodowego, transportu, i logistyki będą powoli przygotowywać się do powrotu obowiązku wykonywania czynności celnych i możliwości powrotu kontroli granicznych. Jednak czy same granice i kontrole graniczne w przypadku wyjścia na podstawie umowy, powrócą, także nie jest w 100 % pewne.

Okazuje się, że może dojść do sytuacji, w której WB pozostanie członkiem Unii Celnej, nie będąc już jednak członkiem samej Unii Europejskiej. Z drugiej strony może nastąpić fragmentaryzacja Unii Celnej, na bardziej lub mniej korzystnych warunkach dla wymiany handlowej.

W skrócie. Wyjście polubowne oznacza, że przez dwa lata Wielka Brytania pozostanie członkiem Unii celnej, jednocześnie nie posiadając „prawa głosu” w Parlamencie Europejskim. W przypadku „twardego wyjścia”, sytuacja może okazać się co najmniej „kontrowersyjna”.

Otóż, z czym się wiąże twarde wyjście:

 

1. Pojawią się granice a na nich kolejki i utrudnienia oraz wszelkie konsekwencje z tym związane,

2. Od 30 marca powróci obowiązek wykonywania wszelkich czynności celnych,

3. Powrócą obowiązki fitosanitarne oraz weterynaryjne w dokonywaniu odpraw celnych,

4. Pojawią się szczegółowe kontrole celne,

5. Mogą (i prawdopodobnie) ulegną zmianie kwoty podatków VAT, Akcyza na towary importowane i eksportowane,

6. Zmieni się zapotrzebowanie na te towary,

7. Solidnie utrudniony zostanie ruch towarowy,

8. Powróci obowiązek wizowy (najprawdopodobniej 90/180 dni).

 

A dlaczego tak niekonkretnie, poruszana jest kwestia tego jak w gruncie rzeczy będzie wyglądać wymiana handlowa, oraz obrót towarowy pomiędzy WB a UE po BREXICIE? Odpowiedź jest stosunkowo prosta. Ponieważ WB nie jest krajem trzecim. Pertraktacje dotyczące obrotu towarowego i wymiany handlowej z krajem trzecim są prowadzone i negocjowane tylko z krajem trzecim. Dopóki Wielka Brytania jest członkiem Unii Europejskiej nie może być traktowana przez Parlament Europejski jako kraj trzeci, tylko jako pełnoprawny kraj członkowski UE. Tu dochodzi do pewnego rodzaju paradoksu. Parlament Europejski musi poczekać do faktycznego wystąpienia Wielkiej Brytanii z szeregów Unii. Dopiero po wyjściu będzie traktowana jako kraj trzeci i w tej sytuacji będzie można rozpocząć pracę nad stosownymi umowami. Dla tego właśnie tak korzystne jest wyjście Wielkiej Brytanii na podstawie umowy, która zakłada 2 letni okres przygotowawczy. Podczas tego okresu Wielka Brytania otrzymała by status kraju trzeciego i Parlament Europejski mógłby prowadzić negocjacje dotyczące wymiany handlowej oraz ruchu osobowego. Jednak czy Wielka Brytania wyjdzie z UE z końcem marca? Są silne przesłanki, aby kierować się ku stwierdzeniu, że tak się właśnie stanie. Jednym z silniejszych argumentów są już poniesione koszty przez WB. Referendum z 2016 roku, które pochłonęło znaczące środki, czy koszty przygotowawcze do opuszczenia szeregów Unii Europejskiej ponoszone od początku 2017r. do dziś, a także zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego, które mają się odbyć 26 maja. Takie wybory wiążą się z ogromnymi kosztami, a skoro Wielka Brytania postanowiła wyjść z Unii to mało prawdopodobnym staje się, że rząd będzie chciał finansować niepotrzebne a milionowe w tej sytuacji nakłady. Z ekonomicznego punktu widzenia było by to po prostu pozbawione sensu.

Co w sytuacji kiedy prowadzimy wymianę handlową z członkami z WB? Co można zrobić aby jak najszybciej zareagować na zmiany spowodowane BREXITEM? Najlepiej uzbroić się w numer EORI, (jeśli jeszcze się go nie posiada). Jest to indywidualny, numer nadawany przez organ celny uprawniający do dokonywania odpraw celnych na terytorium Unii Europejskiej.

Przywozicie lub wywozicie towary poza obszar Unii Europejskiej? Dokonujecie odpraw celnych? Uzyskajcie numer celny EORI.

Pamiętajcie, że bez tego numeru nie dokonacie odprawy celnej. Numer EORI stanowi przepustkę dla transakcji handlowych angażujących europejskie organy celne. Jego brak może spowodować zatrzymanie transakcji jak i przepływ towarów. Jest on także potrzebny w sytuacji chęci skorzystania z procedury TIR. Przypominamy o tym ponieważ zbliża się BREXIT. Pamiętajcie, że wraz z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Celnej, może powrócić obowiązek wykonywania usług celnych w obrocie towarowym. Warto się zabezpieczyć. Nasze agencje celne pomogą Wam w uzyskaniu tego numeru. Jeśli macie pytania piszcie, dzwońcie, wpadajcie

Transport kolejowy - Powrót kolejowego przejścia granicznego Czeremcha - Wysokolitowsk (Wysokie litewskie)

Z ciekawych informacji o transporcie kolejowym.

 

Od czerwca bieżącego roku, po kilkuletniej przerwie ma powrócić ruch towarowy na kolejowym przejściu granicznym

z Białorusią w Czeremcha – Wysokolitowsk (Wysokie Litewskie).

Ma to na celu odciążyć przejście Terespol – Brześć, przez które przejeżdżają między innymi towary z Chin.
Planowane są również prace inwestycyjne na istniejących kolejowych przejściach granicznych na wschodniej granicy.

Prace te zaplanowane są do realizacji w okresie 2020-2023.

Obejmują one przebudowę, rewitalizację i modernizację linii kolejowych oraz infrastruktury.

 

Wszystkich zainteresowanych tematem odpraw celnych dla transportu kolejowego w Czeremcha – Wysokolitowsk informujemy, że nasz oddział agencji celnej w Siemianówce jest już przygotowany na dokonywanie odpraw celnych ZDALNIE !

 

Wystarczy zadzwonić do oddziału lub wysłać mail.
Kom. 608 285 127,
Kom. 608 285 128
Email: siemianowka@pkscargo.com.pl

 

Obsługę celną dla transportu kolejowego ponadto wykonujemy w poniższych oddziałach:

 

Małaszewicze:
Kom. 609 649 922,
Kom. 607 257 075
Email: malaszewicze@pkscargo.com.pl

 

Medyka:
Kom. 601 501 996
Email: medyka@pkscargo.com.pl

 

Hrubieszów:
Kom. 669 055 025
Email: hrubieszow@pkscargo.com.pl

 

Dorohusk:
Kom. 669 800 073
Email: dorohusk@pkscargo.com.pl

 

Kuźnica:
Kom. 607 200 616
Email: kuznica@pkscargo.com.pl

TIR-EPD Ukraina: od 1 lipca 2019 zmiany w odprawie na granicy

TIR-EPD – zmiany w transporcie.

 

Znalezione obrazy dla zapytania cło - kontrola celna

Od 1 lipca br. służby ukraińskie będą zawracać na stronę państwa sąsiadującego (w tym Polski) środki transportu, jeśli ich kierowcy
w ciągu 3 godzin od chwili przybycia na przejście graniczne nie przedstawią do kontroli celnej dokumentacji przemieszczanego towaru, w tym informacji o złożeniu wyprzedzającego zgłoszenia celnego.

W przypadku transportu towarów w procedurze TIR, elektroniczne zgłoszenie wyprzedzające może być dokonane z wykorzystaniem oferowanej przez ZMPD aplikacji TIR-EPD

 

Więcej informacji znajduje się w załączonym poniżej piśmie, jakie ZMPD otrzymało 19 czerwca br. z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów.

 

 

Pismo Ministerstwa finansów do ZMPD

ZMPD zaleca, aby planując przewozy na Ukrainę uwzględnić przekazane wyżej informacje.

Wersja mobilna