Contact

Head office of the company

45-512 Opole,
ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 73

NIP 754-10-16-795
REGON 531010935
KRS 0000063719
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 887.000 PLN

SEKRETARIAT tel./fax: (+48) 77 454 72 97
(+48) 77 454 72 98
(+48) 77 427 64 22
(+48) 77 427 64 23

e-mail: zarzad@pkscargo.com.pl

more contacts
write to us

 

customs aGENCIES
forwarding offices

 

Mobile version