Wizja i Misja Firmy

Zadaliśmy sobie proste pytanie. Gdzie w tej chwili się znajdujemy? Po udzieleniu odpowiedzi, zadaliśmy kolejne.

Gdzie i kim chcemy być za klika lat? Odpowiadając sformułowaliśmy wizję.


Wizja PKS International CARGO S.A.

Chcemy być wiarygodnym i rozpoznawalnym partnerem na rynku usług celnych i logistycznych. Budujemy wartość w oparciu o kompetencje, doświadczenie i zaangażowanie naszych pracowników. Stale inwestujemy w nasz rozwój i szukamy nowych rozwiązań.


Po przez wizję stawiamy ambitny i jednocześnie realny cel dotyczący przyszłej pozycji naszej firmy. Podkreślamy wagę relacji z klientami oraz wartość, jaką stanowią nasi pracownicy. W wizji podejmujemy również zobowiązanie, co do kierunku naszych teraźniejszych i przyszłych działań. Z dumą prezentuję brzmienie wizji naszej Spółki


– Prezes Zarządu Andrzej Lepich


Misja charakteryzuje sens istnienia naszej firmy. To nasze wewnętrzne credo, deklaracja dla społeczeństwa i filozofia, którą kierujemy się każdego dnia.

Misja PKS International CARGO S.A.

Nasza firma szybko, profesjonalnie, bezpiecznie i życzliwie zapewnia klientom kompleksowe usługi celne i logistyczne.

Dumnie reprezentujemy powyższe słowa i wierzymy w ich powodzenie.

Wersja mobilna