News

image

Mikołaj w PKS CARGO

To już trzeci raz gdy firma PKS International CARGO S.A. organizuje konkurs dla dzieci naszych pracowników. Z roku na rok mamy coraz więcej zgłoszeń, co bardzo nas cieszy. Tym samy mamy nadzieję, że również i w tym roku konkurs będzie cieszył się zainteresowaniem najmłodszych.
Zasady są proste: Należy przygotować najpiękniejszego pierniczka. Oczywiście jak co roku, praca powinna nawiązywać do profilu działalności firmy.

Szczegóły konkursu i regulamin oraz zgody RODO do pobrania poniżej

image

Zamknięte przejście graniczne w Kuźnicy!

Szanowni Państwo, w związku z nagłym zawieszeniem ruchu granicznego w Kuźnicy, chcemy Państwu zaproponować alternatywne przejścia graniczne i miejscowości, gdzie dokonać mogą Państwo odprawy celnej przez nasze agencje celne PKS International CARGO S.A.

Уважаемые Господа, В связи с внезапной приостановкой приграничного движения в Кузнице, мы хотели бы предложить вам альтернативные пункты пересечения границы и места, где вы можете пройти таможенное оформление через наши таможенные агентства PKS International CARGO S.A.

Przejścia graniczne towarowe, przez które aktualnie odbywa się ruch towarowy to:

Грузовые пограничные переходы, через которые в настоящее время проходят грузовые перевозки, это:

1.Bobrowniki (24h/7dni) – ze względu na duże obłożenie możliwe jest jedynie otwarcie tranzytu do UE, import towarów dokonają Państwo w Sokółce (24h/7dni) lub Białymstoku również z art.33a*.

1.Бобровники (24/7) – из-за высокой загруженности погранперехода можно открыть только транзит в ЕС, вы можете оформить импорт товара в Сокулке (24 часа / 7 дней) или в Белостоке также в соответствии со статьей 33a *.

2.Koroszczyn (24h/7dni) – otwieramy tranzyty do UE oraz dopuszczamy towary do obrotu na miejscu (bez możliwości art.33a*), opcjonalnie mogą Państwo dokonać importu w Białej Podlaskiej (24h/7dni) z zastosowaniem art.33a*.

2.Корощин (24/7) – мы открываем транзит в ЕС и оформляем импорт товаров на месте (без возможности статьи 33a *), по желанию вы можете оформить импорт в Бяла-Подляска (24 часа / 7 дней), используя статью 33a *.

3.Przekroczenie granicy z Unią Europejską na Litwie – po otwarciu tranzytu na granicy BY-LT, możemy dopuścić towar do obrotu w Suwałkach, Sokółce (24h/7dni) lub Białymstoku również z art.33a*.

3. Пересечение границы с Европейским Союзом в Литве – после открытия транзита на границе BY-LT мы можем оформить импорт в Сувалках, Соколке (24 часа / 7 дней) или Белостоке также в соответствии со статьей 33a *.

DANE KONTAKTOWE ORAZ GODZINY OTWARCIA AGENCJI CELNYCH:

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ И ЧАСЫ РАБОТЫ ТАМОЖЕННЫХ АГЕНТСТВ:

 • BOBROWNIKI – TRANZYTY DO UE – БОБРОВНИКИ — ТРАНЗИТ ПО ЕС

 • Drogowe Przejście Graniczne, 16-040 Gródek

  +48 85 742 98 07, +48 669 300 196

  ac.bobrowniki@pkscargo.pl

  Czynne: 24h / 7 dni – Открыто: 24/7

 • SOKÓŁKA – IMPORTY, ART.33A* – СОКУЛКА — ИМПОРТ, СТ.33А*

 • ul. Kresowa 60, 16-100 Sokółka

  +48 85 711 43 02, +48 607 200 378, +48 607 200 616

  ac.kuznica@pkscargo.pl

  Czynne: 24h / 7 dni – Открыто: 24/7

 • BIAŁYSTOK – IMPORTY, ART.33A* – БЕЛОСТОК — ИМПОРТ, СТ.33А*

 • ul. Octowa 8, lok. 4, 15-399 Białystok

  +48 85 742 09 16, +48 691 257 079

  ac.bialystok@pkscargo.pl

  Czynne: pn.- pt. 8:00-20:00, sob. 8:00-16:00 – Открыто: пн.-пт. 8:00-20:00, суб. 8:00-16:00

 • KOROSZCZYN – IMPORTY, TRANZYTY DO UE – КОРОЩИН — ИМПОРТ, ТРАНЗИТ ПО ЕС

 • Terminal Samochodowy Koroszczyn, 21-550 Terespol

  +48 83 376 34 55, +48 83 376 34 56, +48 695 667 195, +48 601 221 113

  ac.koroszczyn@pkscargo.pl

  Czynne: 24h / 7 dni – Открыто: 24/7

 • BIAŁA PODLASKA – IMPORTY, ART.33A* – БЯЛА ПОДЛЯСКА — ИМПОРТ, СТ.33А*

 • ul. Brzeska 126, 21-500 Biała Podlaska

  +48 83 342 21 42, +48 601 503 026

  ac.biala@pkscargo.pl

  Czynne: 24h / 7 dni – Открыто: 24/7

 • SUWAŁKI- IMPORTY, ART.33A* – СУВАЛКИ — ИМПОРТ, СТ.33А*

 • ul. Raczkowska 183D, 16-400 Suwałki

  +48 87 565 42 40, +48 695 667 101

  ac.suwalki@pkscargo.pl

  Czynne: pon. – sob. 8:00 – 18:00 – Отктыто: пн.-суб. 8:00 — 18:00

*Importy z zastosowaniem art.33a świadczone są jedynie dla zweryfikowanych klientów, którzy mają podpisaną umowę z PKS International CARGO S.A.

* Импорт в соответствии со Статьей 33a предоставляется только проверенным клиентам, подписавшим соответствующий договор с PKS International CARGO S.A.

image

Jak wybrać rzetelną i wiarygodną Agencję Celną


Wybierając agencję celną warto jest porównać ją z innymi podmiotami działającymi w branży. Ważne, aby wybrać solidną agencję celną, która będzie zaufanym partnerem przedsiębiorstwa. Współpraca z niewiarygodnymi podmiotami niemającymi wystarczającego doświadczenia jest stresująca, naraża firmę na straty wynikające z opóźnień, a w najgorszym wypadku na znaczące kary finansowe. Dlatego warto sprawdzić agencję celną nie tylko pod kątem ceny, ale zwrócić uwagę na takie czynniki jak:

– Ilość doświadczonych pracowników

Jeśli agencja celna dysponuje kompetentną kadrą z dużym doświadczeniem oraz wiedzą możesz mieć pewność, że odprawa celna czy inne usługi towarzyszące będą świadczone jak należy bez niepotrzebnych błędów. Dodatkowo doświadczeni agenci celni wiedzą, jak usprawnić i przyśpieszyć procesy celne. Wykwalifikowany agent znający się na swojej pracy to największa wartość firmy, dlatego powinien to być jeden z najważniejszych punktów weryfikacji agencji celnej.

– Jak długo istnieje agencja celna?

Czas prowadzenia działalności jako agencja celna przekłada się na znajomość branży, procesów jak również specyfikę i kulturę działania urzędów celnych. Ze względu na ilość prowadzonych spraw kompetentna agencja celna wypracowuje sobie sprawdzone schematy współpracy z funkcjonariuszami celnymi oraz innymi służbami. Co przyczynia się do sprawnego i szybkiego dopełniania wszelkich formalności.

– Zaplecze prawne

Agencja celna to nie tylko wykwalifikowani agenci celni, ale również wyspecjalizowany dział prawny wspierający ich pracę. Zawiłość przepisów, ciągła ich zmiana oraz interpretacja przez urzędników stanowi zagrożenie dla działania przedsiębiorstwa. Dlatego tak istotne jest, aby agencja celna posiadała narzędzia i zasoby do prowadzenia spraw spornych z Urzędami Celnymi.

– Posiadanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy – certyfikat AEO?

Przedsiębiorcy (agencje celne) posiadający status upoważnionego przedsiębiorcy AEO muszą spełnić wiele wymagań, aby uzyskać certyfikat. Dzięki temu zyskują możliwość korzystania z uproszczeń celnych, jak również z priorytetowego traktowania podczas kontroli. Ze wszystkich tych ułatwień pośrednio korzystają klienci agencji, mając gwarancję profesjonalnej i sprawnej obsługi potwierdzonej certyfikatem.

-Dostępność agencji celnych – obecność na przejściach granicznych

Przed nawiązaniem współpracy z agencją celną warto sprawdzić dostępność na przejściach granicznych oraz świadczenie usług również poza godzinami pracy urzędów celnych . Jest to istotne udogodnienie przyśpieszające wszelkie formalności.

– Ilość świadczonych usług

Szeroki wachlarz usług świadczonych przez agencję to dla przedsiębiorcy znaczne ułatwienie. W jednym miejscu wykona on odprawę celną, dopełni wszelkich formalności związanych z importem/eksportem, jak również może skorzystać z usług kantora wymiany walut, magazynu czy terminalu przeładunkowego.

– Wysokie gwarancje celne

Warto zwrócić uwagę na wysokość zabezpieczeń należności celno-podatkowych oferowanych przez agencję celną. Ponieważ dają one klientowi możliwość odprawy nie tylko dużego wolumenu towaru, ale również produktów o znacznej wartości.

– Forma prawna prowadzonej działalności gospodarczej

Agencje celne działające jako spółki mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz zobligowane są do składania i publikowania corocznych sprawozdań finansowych. Klient ma możliwość wglądu w sytuację finansową firmy co świadczy o rzetelności, wiarygodności i transparentności przedsiębiorstwa.
Konieczność wniesienia kapitału zakładowego (sp. akcyjna min. 100.000 zł), stwarza większe gwarancje wypłacalności i stabilności działania, co w konsekwencji przekłada się na zabezpieczenie prawidłowego obrotu gospodarczego wobec kontrahentów (w przeciwieństwie do jednoosobowej działalności gdzie w zasadzie można ją założyć „od ręki”).
Zaś spółka akcyjna podlega najdalej idącym rygorom i musi spełniać najbardziej wymagające kryteria w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, stąd też można ją uznać jako najbardziej profesjonalnego uczestnika obrotu gospodarczego. Podlega ona wpisowi do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a zatem wszelkie dane z nią związane są jawne i dostępne dla kontrahentów.

Do najważniejszych zalet korzystania z usług agencji celnej należą:

 • reprezentacja klientów przed organami celnymi również w sprawach spornych,
 • korzystanie z wiedzy i wieloletniego doświadczenia pracowników agencji,
 • pewność, że stosowane procedury są aktualne i zgodne z prawem,
 • prawidłowe obliczenie należności,
 • przyśpieszenie i usprawnienie procedur celnych./li>

image

System REX z czym się to je

REX to system certyfikacji pochodzenia towarów oparty na zasadzie samocertyfikacji, którego pochodzenie deklarują sami przedsiębiorcy za pomocą oświadczeń o pochodzeniu i jest stosowany w celu potwierdzenia preferencyjnego unijnego pochodzenia towaru.

REX został opracowany przez Komisję Europejską i udostępniony państwom członkowskim UE.

Aby stać się „zarejestrowanym eksporterem” i być uprawnionym do sporządzenia takiego oświadczenia, podmiot gospodarczy/przedsiębiorca musi być zarejestrowany w bazie danych przez organy właściwe swojego kraju.

Główne funkcjonalności i korzyści systemu REX:

 • Rejestracja eksporterów – eksporterzy składają wniosek o nadanie statusu zarejestrowanego eksportera, wypełniając formularz wniosku. Właściwe organy rejestrują eksporterów, którzy składają pełne i prawidłowe wnioski.

 • Modyfikacja danych rejestracyjnych – zarejestrowany eksporter w przypadku zmiany zarejestrowanych danych jest zobowiązany do zgłoszenia tych zmian.

 • Wycofanie eksporterów – w niektórych przypadkach zarejestrowany eksporter może zostać wykreślony z systemu REX. Może się to zdarzyć na przykład, jeśli firma przestanie istnieć lub eksporter popełnia oszustwo.

 • Fakturowanie – zarejestrowany eksporter umieszczając na fakturze deklarację zawierającą numer REX i informację o preferencyjnym pochodzeniu towarów podczas procedury importu posiada możliwość zastosowania niższych lub zerowych taryf celnych względem niego. Dodatkowo w przypadku exportu nie musi już przedstawiać żadnych dodatkowych dokumentów, ponosi jedynie koszty obsługi agencji celnej.

Kto widzi moje dane:

Dane systemu REX są publikowane i mogą być wyszukiwane online na stronie LINK

Zarejestrowany eksporter może zdecydować, czy chce, aby wszystkie jego dane rejestracyjne zostały opublikowane. Jeśli nie wyrazi on zgody na publikację swoich danych, to zostanie jedynie udostępniony anonimowy podzbiór danych (numer REX, data od której rejestracja jest ważna) który umożliwi operatorom weryfikacje.

image

Pierwszy eksport do Wielkiej Brytanii

1.01.2021 to dzień kiedy w wyniku Brexitu Wielka Brytania opuści Unię Europejską i dla przedsiębiorców eksportujących z Polski stanie się krajem trzecim. To oznacza, że wymagane będzie stosowanie procedur celnych takich samych jak przy eksporcie do takich krajów jak Ukraina, USA Szwajcaria czy Norwegia.

Jeśli eksportujesz lub w niedalekiej przyszłości zamierzasz współpracować z Wielką Brytanią lub innymi krajami trzecimi, sprawdź jakich formalności musisz dopełnić związanych z wywozem towarów.

Krok 1 NADANIE NUMERU EORI

Jeśli do tej pory eksportowałeś towary wyłącznie do krajów Unii Europejskiej zapewne nie wyrabiałeś Numeru EORI. Jest to numer identyfikacyjny przedsiębiorcy wydawany do przeprowadzenia czynności związanych z odprawami celnymi. Składa się z Twojego NIP-u poprzedzonego znakiem PL oraz dopisanymi pięcioma zerami. Obecnie na wyrobienie numeru EORI oczekuje się 5-7 dni niestety jest się uzależnionym od pracy Urzędów Celnych i ich obłożenia pracą.

O numer możesz ubiegać się sam lub skorzystać z usług profesjonalnej Agencji Celnej, która wyręczy Cię podczas kontaktu z Urzędem Celnym.

Jak uzyskać numer EORI? Dowiesz się w kolejnym naszym wpisie.

Krok 2 PODPISANIE UPOWAŻNIEŃ I UMOWY Z AGENCJĄ CELNĄ

Wybór jednej Agencji Celnej pozwoli Ci zaoszczędzić czas, nerwy , a przede wszystkim unikniesz bałaganu podczas procedur celnych i kontaktu z urzędem celnym. We wszystkich sprawach będzie reprezentować Ciebie jeden wyspecjalizowany podmiot.

Krok 3 ODPRAWA CELNA – PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW CELNYCH

Aby eksportować towary do Wielkiej Brytanii jak i krajów trzecich musisz przygotować niezbędne dokumenty. Poniżej lista najczęściej wymaganych:

 • Dowód zakupu
  Faktura sprzedażowa – Faktura eksportowa musi zawierać niezbędne informacje, które reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2016 r. Akceptowane są również: Umowa sprzedaży, akt darowizny czy orzeczenie sądu lub innego organu potwierdzającego o nabyciu praw.
 • Specyfikacja towarowa lub packing list
  Jeśli faktura nie zawiera informacji dotyczących specyfikacji będziesz musiał załączyć dodatkowy dokument dzięki którym Agent Celny będzie mógł sporządzić zgłoszenie. Niezbędne informacje jakie powinna zawierać specyfikacja to: waga netto dla każdego produktu czyli kodu celnego oddzielnie, wagę brutto oraz ilość opakowań ( w tym przypadku może być wartość łączna).
 • Inne dokumenty jeśli wymagają tego przepisy zależne od eksportowanego towaru
  Od tego jakie eksportujesz towary będą zależeć dokumenty jakie musisz przedstawić. Ich rodzaj wynika bezpośrednio z taryfy celnej na podstawie kodu celnego. Agent Celny poinformuje Cię jakie są niezbędne dokumenty w zależności od tego co będziesz eksportować. Może to być świadectwo fitosanitarne (dotyczy roślin), WIJHARS (odnosi się do produktów rolnych), certyfikat weterynaryjny (produkty pochodzenia zwierzęcego).
 • Certyfikaty – świadectwo pochodzenia, ATR EUR.1
 •  

 • CMR – Międzynarodowy list przewozowy

  Niezbędny dokument w transporcie drogowym na podstawie, którego odbywa się przewóz towarów eksportowych. Zawiera informacje o nadawcy, odbiorcy, oraz rodzaju i ilości towarów. Ważne jest, aby był bezbłędnie wypełniony, gdyż często jest dokumentem pomocniczym dla Agenta Celnego przygotowującego zgłoszenie celne.

 • Karnet TIR – Miedzynarodowy celny dokument tranzytowy

  Dokument ułatwiający przewóz towarów eksportowych pod zamknięciem celnym przez terytorium wielu krajów bez konieczności zabezpieczania należności przez władze celne krajów tranzytowych. Karnet „otwierany” jest podczas odprawy celnej, a „zamykany” w kraju docelowym podczas odprawy importowej.

  Wystawienie/wypisanie dokumentów transportowych możesz zlecić Agencji Celnej. Dodatkowo karnet TIR musi być zgłoszony do systemu NCTS i tym również zajmie się w Twoim imieniu Agencja Celna.

 • T1 – Procedura tranzytu zewnętrznego

  To procedura tranzytu zewnętrznego stosowana w każdej klasyfikacji towarów. Stosowana w tranzycie towarów nieunijnych jak również gdy towary unijne wywożone są do krajów trzecich (np. eksport do Wielkiej Brytanii). T1 należy zakończyć tak samo jak Karnet TIR czyli dopuścić do obrotu. Importer za pośrednictwem agencji celnej.

Z kompletem dokumentów twój towar wyruszy w podróż w kierunku Wielkiej Brytanii. Przed nim jeszcze zamknięcie tranzytu i dopuszczenie do obrotu lub objęcie inną procedurą celną. Te formalności dopełnisz już poza granicą UE również przy pomocy Agencji Celnej.

image

BREXIT-owe porozumienie

Tydzień przed końcem roku między Wielką Brytanią a UE osiągnięto porozumienia w sprawie handlu i innych kwestii odnośnie BREXIT – u.

Co jeśli którakolwiek ze stron naruszy jakąkolwiek klauzulę? W jaki sposób umowa zostanie faktycznie wykonana? Jeśli Wielka Brytania zdecyduje się w przyszłości na bardziej radykalne odejście od przepisów UE, jak szybko UE może zareagować? Czy może nałożyć cła (lub podatki na brytyjski eksport) w jednym obszarze (np. Samochody) w odpowiedzi na naruszenie przepisów w innym obszarze (np. Ryby)?

Jeżeli którakolwiek ze stron odejdzie od obecnego wspólnego standardu z dnia 31 grudnia 2020 r. I będzie miało negatywny wpływ na drugą stronę, może zostać uruchomiony tzw. mechanizm sporu, który może nałożyć cła na produkty lub wybrane sektory. Oznacza to, że chociaż jest to porozumienie bezcłowe, zagrożenie wprowadzenia ceł w wyniku przyszłych sporów będzie stałym czynnikiem w stosunkach UK-UE.

Unia europejska zrezygnowała z wymogu, aby Europejski Trybunał Sprawiedliwości odgrywał bezpośrednią rolę w przyszłym nadzorowaniu zarządzania umowami. Jednym z miejsc, w których ETS będzie nadal odgrywał rolę, jest Irlandia Północna, która ma specjalny status zgodnie z warunkami umowy BREXIT. Będzie podlegać przepisom jednolitego rynku UE i unii celnej, co oznacza, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości pozostanie najwyższym organem prawnym w przypadku niektórych sporów w niektórych częściach Wielkiej Brytanii.

Oto najważniejsze punkty z różnych sektorów:

 • Handel – Od 1 stycznia nie będzie żadnych dodatkowych opłat ani ograniczeń dotyczących liczby transakcji (kwot) między Wielką Brytanią a UE w wymianie towarowej. Będą jednak przeprowadzane inne kontrole graniczne, jak np. kontrole bezpieczeństwa i zgłoszenia celne.
 • Praca – Nie będą uznawane automatycznie już kwalifikacje dla wszystkich zawodów takich jak lekarz, architekt czy pielęgniarki.
 • Podróże – Obywatele Wielkiej Brytanii będą potrzebować wizy na pobyt dłuższy niż 90 dni w UE granicznej. Brytyjscy podróżni nadal będą mogli korzystać z doraźnej opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej. Europejskie karty ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) zachowują ważność do czasu ich wygaśnięcia. Według rządu Wielkiej Brytanii będą one wówczas musiały zostać zastąpione „brytyjską kartą globalnego ubezpieczenia zdrowotnego”.
 • Nauka – Wielka Brytania nie będzie już uczestniczyć w programie wymiany Erasmus – umożliwiającym studentom z całego świata uczyć się za granicą. Zostanie zastąpiony nowym programem.
 • Wędkarstwo – Wielka Brytania staje się niezależnym państwem przybrzeżnym i może decydować o dostępie do swoich wód i łowisk. Ale łodzie z UE będą mogły łowić na wodach Wielkiej Brytanii przynajmniej przez kilka lat. Po okresie przejściowym Wielka Brytania i UE będą regularnie negocjować w sprawie wzajemnego dostępu do wód.

image

Mikołaj w PKS CARGO

W tym roku Mikołaj przyjedzie ciężarówką PKS CARGO
To już kolejny raz, gdy organizujemy Konkurs Mikołajkowy dla dzieci naszych Pracowników. W zeszłym roku otrzymaliśmy wiele pięknych prac i tym razem spodziewamy się dużego zainteresowania, gdyż nagrody są naprawdę wartościowe. Zasady konkursu są proste: Należy przygotować ozdoby choinkowe nawiązujące do PKS International CARGO S.A.

Szczegóły konkursu i regulamin oraz zgody RODO do pobrania poniżej

image

25 LAT PKS CARGO

25 rocznica rozpoczęcia działalności jest doskonałą okazją do wspomnień. Cofnijmy się więc do roku 1994, kiedy to zrodziła się inicjatywa utworzenia PKS International Cargo S.A. Firmy specjalizującej się w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym oraz prowadzeniu Agencji Celnych. Przez te lata główny profil naszej działalności nie uległ zmianie, a jedynie został rozszerzony o takie usługi jak kantor, ubezpieczenia czy usługi magazynowe i kompleksowe usługi w zakresie organizacji transportu kolejowego oraz morskiego. Wprowadzenie dodatkowych usług naturalnie wynikało z potrzeb naszych klientów. Wróćmy do 1995 to wtedy został spisany akt założycielski.

Był ciepły wiosenny dzień 21 marca w radiu królowała piosenka R. Chojnackiego „Budzikom śmierć”. Podczas spotkania w Pułtusku Założyciele powołali jednoosobowy Zarząd Spółki w osobie Norberta Lepicha i ośmioosobową Radę Nadzorczą. Pierwsza siedziba Spółki znajdowała się w Opolu. Biura zajmowały 4 pokoje na przestrzeni 69 metrów kw przy ul. Niedziałkowskiego. Firma zatrudniała 18 osób, każdego roku zwiększając zatrudnienie wraz z otwarciem nowych Agencji Celnych i oddziałów spedycyjnych. Na przestrzeni lat wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością oraz certyfikat AEO konsekwentnie budując wizerunek firmy, której można zaufać.

Wejście Polski do UE było dla nas wielką szansą jak i ogromnym wyzwaniem organizacyjnym. W tym czasie powstały nowe Agencje Celne na wschodniej granicy kraju, jak również rozbudowaliśmy flotę samochodów ciężarowych. 2010 jest dla nas rokiem kolejnych pozytywnych zmian. Przeprowadzamy się do nowo wybudowanego biurowca w pełni niezależnego z własnym parkingiem. Otwieramy kolejne odziały i Agencje Celne, cały czas się rozwijamy. Końcówka roku 2016 nie jest dla Nas pomyślna z wielkim żalem żegnamy naszego wieloletniego prezesa Norberta Lepich – współzałożyciela PKS Cargo.

Przeskoczmy do 2020, roku naszego srebrnego jubileuszu. Za sterami PKS Cargo staje Joanna Lasoń wieloletni, zasłużony pracownik naszej firmy. Pani Joanna jest z nami niemalże od samego początku, zna nas jak i klientów od podszewki. 25 lat istnienia firmy to dobry moment na zmiany dlatego postanowiliśmy odświeżyć nasze logo. Nadal nawiązuje ono do historii PKS Cargo, ale jest również odzwierciedleniem korzystnych zmian. PKS Cargo zaczęło swoją historię w 1995 18 osobowym zespołem pracującym w 69 metrowym biurze. Dziś zatrudniamy ponad 230 osób mamy 21 agencji celnych i 8 oddziałów spedycyjnych. PKS Cargo jest firmą rodzinną i przyjazną pracownikom. Wielu z nich pracuje z nami już od wielu lat, a są i tacy którzy w PKS Cargo są od samego początku.

image

11 listopada

11 listopada Polska odzyskała niepodległość!
Jest to wyjątkowa data dla nas Polaków. Czy zastanawialiście się może jak wtedy wyglądał transport? Poszperaliśmy trochę i znaleźliśmy kilka ciekawych informacji.
W 1918 r w Polsce nie było za wiele samochodów. Większość z nich przejmowana była od wojsk austriackich czy niemieckich tylko dlatego, że nie potrafiły wyjechać z kraju na własnych kołach.
Infrastruktura drogowa jak i kolejowa pozostawiała wiele do życzenie zwłaszcza na dawnych terenach przygranicznych. Z trzech różnych systemów drogowo-kolejowych musiał powstać jeden wspólny. Często połączenia drogowe były lepsze z nowo powstałymi sąsiedzkimi krajami niż między polskimi miastami. W planach była budowa 75 tys. km nowych dróg utwardzanych, zaś autostrady pozostawały w sferze marzeń. Jednak czy były one potrzebne skoro w kraju było 7 tys. samochodów?
W 1919 r nadeszła pierwsza dostawa floty ciężarowej- nowiutkich samochodów marki Fiat, niestety przeznaczone one były dla wojska. W 1924 czyli 6 lat po odzyskaniu niepodległości w Polsce zarejestrowanych było 2 tys. ciężarówek. Obecnie Polska jest jednym z liderów europejskich pod względem ilości taboru drogowego.

image

Zmiana na lepsze

2020 to dla nas bardzo wyjątkowy rok, w którym obchodzimy Jubileusz 25-lecia działalności przedsiębiorstwa! Od ponad 25 lat, nasi klienci mogą korzystać z szerokiego wachlarza usług oraz powierzać nam najbardziej wymagające zlecenia, które świadczą o wielkim zaufaniu, jakim nas darzą!To również rok, w którym musimy się mierzyć z wieloma przeciwnościami – sytuacja gospodarcza, ekonomiczna, epidemiologiczna… ,lecz mimo tych wszystkich trudności, obecne okoliczności nie są w stanie wpłynąć na firmy, które mają stabilną, ugruntowaną i silną pozycję na rynku. Taką firmą jest niewątpliwie PKS International CARGO S.A.! Uważamy, że rok jubileuszowy, to również najlepsza okazja do zmian. A mianowicie zmiany logo, które jest nowoczesną propozycją wskazującą kierunek rozwoju przedsiębiorstwa, pamiętając również o historii oraz tradycji.Jest nam niezmiernie miło zaprezentować Wam nowe logo, które pomoże realizować nasze cele zgodne z wizją PKS International CARGO S.A.

„Być wiarygodnym i rozpoznawalnym partnerem na rynku usług celnych i logistycznych. Budujemy wartość w oparciu o kompetencje, doświadczenie i zaangażowanie naszych pracowników. Stale inwestujemy w nasz rozwój i szukamy nowych rozwiązań”.

AKTUALNOŚCI

Wymiana handlowa pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią w świetle niepewności BREXIT'u

 

30.02.2019 r.

BREXIT – Unia celna – i co dalej ?

 

„W dniu 30 marca 2019 r. w przypadku bez umownego wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej zostanie przywrócona granica pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem. Oznacza to, że już od tej daty władze celne państw członkowskich UE będą stosować unijne przepisy dotyczące eksportu oraz importu ze Zjednoczonego Królestwa w taki sam sposób, w jaki stosują je wobec państw trzecich, tj. państw nie będących członkami UE” – podaje Krajowa Administracja Skarbowa w „Informacja o formalnościach celnych, których należy dokonać w odniesieniu do towarów, po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (po 29 marca 2019 r., tzw.” twarde wyjście”). Zadaliśmy sobie pytanie czy jesteśmy świadomi z czym się to dla nas wiąże?

 

W sytuacji gdy tak naprawdę nadal nie wiadomo na jakich dokładnie warunkach zostanie przeprowadzony BREXIT (oraz kiedy i czy wogóle nastąpi), my już próbujemy zabezpieczyć się przed niekorzystnymi jego następstwami, a to wymaga uzyskania odpowiedzi na pytanie, co jeśli nastąpi tzw. „twarde wyjście”, a co w przypadku wyjścia umownego.

 

Zacznijmy jednak od początku. Jak podsumowała polska Euro posłanka, profesor nauk ekonomicznych oraz była w-ce Minister spraw zagranicznych Danuta Hübner, brytyjscy posłowie sami jeszcze dokładnie nie znają treści umów dotyczących wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, a ci, którzy te treści faktycznie znają twierdzą, że nie wiedzą jak je traktować. Powoduje to dodatkowy szum i niezrozumienie w całej tej sytuacji.

Czy możemy powiedzieć, że coś w sprawie BREXIT-u jest pewne?

Tak. Pewne jest to, że są dwa możliwe warianty wyjścia Zjednoczonego Królestwa z szeregów Unii Europejskiej i w zasadzie z rzeczy pewnych to wszystko. Zacznijmy od tej korzystniejszej dla wszystkich formy.

Wyjście na podstawie wypracowanej umowy pomiędzy Wielką Brytanią a UE, jest to rozwiązanie najbardziej korzystne dla ekonomii państw strefy Schengen, eksportu, importu, produkcji, ludzi na emigracjach zarobkowych, itd… Można wymieniać długo. Same zapisy i warunki umowy są ciągle negocjowane, ale przynajmniej możemy względnie określić co się stanie po jej podpisaniu. Otóż, jeśli wyjście WB z UE nastąpi w sposób polityczny i obopólny, na podstawie wypracowanego konsensusu to warunki wymiany handlowej najprawdopodobniej nie ulegną zmianie przez kolejne 2 lata i będą nadal obowiązywały te same regulację co dla kraju strefy Schengen. Będzie to tak zwany „okres przejścia”. Oznacza to mniej więcej tyle, że przez dwa lata wymiana handlowa pomiędzy WB a UE nie ulegnie zmianie albo będzie zmieniała się powoli na zasadzie „przygotowań do wprowadzanych etapowo zmian”. Uczestnicy handlu międzynarodowego, transportu, i logistyki będą powoli przygotowywać się do powrotu obowiązku wykonywania czynności celnych i możliwości powrotu kontroli granicznych. Jednak czy same granice i kontrole graniczne w przypadku wyjścia na podstawie umowy, powrócą, także nie jest w 100 % pewne.

Okazuje się, że może dojść do sytuacji, w której WB pozostanie członkiem Unii Celnej, nie będąc już jednak członkiem samej Unii Europejskiej. Z drugiej strony może nastąpić fragmentaryzacja Unii Celnej, na bardziej lub mniej korzystnych warunkach dla wymiany handlowej.

W skrócie. Wyjście polubowne oznacza, że przez dwa lata Wielka Brytania pozostanie członkiem Unii celnej, jednocześnie nie posiadając „prawa głosu” w Parlamencie Europejskim. W przypadku „twardego wyjścia”, sytuacja może okazać się co najmniej „kontrowersyjna”.

Otóż, z czym się wiąże twarde wyjście:

 

1. Pojawią się granice a na nich kolejki i utrudnienia oraz wszelkie konsekwencje z tym związane,

2. Od 30 marca powróci obowiązek wykonywania wszelkich czynności celnych,

3. Powrócą obowiązki fitosanitarne oraz weterynaryjne w dokonywaniu odpraw celnych,

4. Pojawią się szczegółowe kontrole celne,

5. Mogą (i prawdopodobnie) ulegną zmianie kwoty podatków VAT, Akcyza na towary importowane i eksportowane,

6. Zmieni się zapotrzebowanie na te towary,

7. Solidnie utrudniony zostanie ruch towarowy,

8. Powróci obowiązek wizowy (najprawdopodobniej 90/180 dni).

 

A dlaczego tak niekonkretnie, poruszana jest kwestia tego jak w gruncie rzeczy będzie wyglądać wymiana handlowa, oraz obrót towarowy pomiędzy WB a UE po BREXICIE? Odpowiedź jest stosunkowo prosta. Ponieważ WB nie jest krajem trzecim. Pertraktacje dotyczące obrotu towarowego i wymiany handlowej z krajem trzecim są prowadzone i negocjowane tylko z krajem trzecim. Dopóki Wielka Brytania jest członkiem Unii Europejskiej nie może być traktowana przez Parlament Europejski jako kraj trzeci, tylko jako pełnoprawny kraj członkowski UE. Tu dochodzi do pewnego rodzaju paradoksu. Parlament Europejski musi poczekać do faktycznego wystąpienia Wielkiej Brytanii z szeregów Unii. Dopiero po wyjściu będzie traktowana jako kraj trzeci i w tej sytuacji będzie można rozpocząć pracę nad stosownymi umowami. Dla tego właśnie tak korzystne jest wyjście Wielkiej Brytanii na podstawie umowy, która zakłada 2 letni okres przygotowawczy. Podczas tego okresu Wielka Brytania otrzymała by status kraju trzeciego i Parlament Europejski mógłby prowadzić negocjacje dotyczące wymiany handlowej oraz ruchu osobowego. Jednak czy Wielka Brytania wyjdzie z UE z końcem marca? Są silne przesłanki, aby kierować się ku stwierdzeniu, że tak się właśnie stanie. Jednym z silniejszych argumentów są już poniesione koszty przez WB. Referendum z 2016 roku, które pochłonęło znaczące środki, czy koszty przygotowawcze do opuszczenia szeregów Unii Europejskiej ponoszone od początku 2017r. do dziś, a także zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego, które mają się odbyć 26 maja. Takie wybory wiążą się z ogromnymi kosztami, a skoro Wielka Brytania postanowiła wyjść z Unii to mało prawdopodobnym staje się, że rząd będzie chciał finansować niepotrzebne a milionowe w tej sytuacji nakłady. Z ekonomicznego punktu widzenia było by to po prostu pozbawione sensu.

Co w sytuacji kiedy prowadzimy wymianę handlową z członkami z WB? Co można zrobić aby jak najszybciej zareagować na zmiany spowodowane BREXITEM? Najlepiej uzbroić się w numer EORI, (jeśli jeszcze się go nie posiada). Jest to indywidualny, numer nadawany przez organ celny uprawniający do dokonywania odpraw celnych na terytorium Unii Europejskiej.

Przywozicie lub wywozicie towary poza obszar Unii Europejskiej? Dokonujecie odpraw celnych? Uzyskajcie numer celny EORI.

Pamiętajcie, że bez tego numeru nie dokonacie odprawy celnej. Numer EORI stanowi przepustkę dla transakcji handlowych angażujących europejskie organy celne. Jego brak może spowodować zatrzymanie transakcji jak i przepływ towarów. Jest on także potrzebny w sytuacji chęci skorzystania z procedury TIR. Przypominamy o tym ponieważ zbliża się BREXIT. Pamiętajcie, że wraz z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Celnej, może powrócić obowiązek wykonywania usług celnych w obrocie towarowym. Warto się zabezpieczyć. Nasze agencje celne pomogą Wam w uzyskaniu tego numeru. Jeśli macie pytania piszcie, dzwońcie, wpadajcie.

Piotr Marynowicz
specjalista ds. Marketingu
PKS International CARGO S.A.

Transport kolejowy - Powrót kolejowego przejścia granicznego Czeremcha - Wysokolitowsk (Wysokie litewskie)

27.03.2019

Z ciekawych informacji o transporcie kolejowym.

 

Od czerwca bieżącego roku, po kilkuletniej przerwie ma powrócić ruch towarowy na kolejowym przejściu granicznym

z Białorusią w Czeremcha – Wysokolitowsk (Wysokie Litewskie).

Ma to na celu odciążyć przejście Terespol – Brześć, przez które przejeżdżają między innymi towary z Chin.
Planowane są również prace inwestycyjne na istniejących kolejowych przejściach granicznych na wschodniej granicy.

Prace te zaplanowane są do realizacji w okresie 2020-2023.

Obejmują one przebudowę, rewitalizację i modernizację linii kolejowych oraz infrastruktury.

 

Wszystkich zainteresowanych tematem odpraw celnych dla transportu kolejowego w Czeremcha – Wysokolitowsk informujemy, że nasz oddział agencji celnej w Siemianówce jest już przygotowany na dokonywanie odpraw celnych ZDALNIE !

 

Wystarczy zadzwonić do oddziału lub wysłać mail.
Kom. 608 285 127,
Kom. 608 285 128
Email: siemianowka@pkscargo.com.pl

 

Obsługę celną dla transportu kolejowego ponadto wykonujemy w poniższych oddziałach:

 

Małaszewicze:
Kom. 609 649 922,
Kom. 607 257 075
Email: malaszewicze@pkscargo.com.pl

 

Medyka:
Kom. 601 501 996
Email: medyka@pkscargo.com.pl

 

Hrubieszów:
Kom. 669 055 025
Email: hrubieszow@pkscargo.com.pl

 

Dorohusk:
Kom. 669 800 073
Email: dorohusk@pkscargo.com.pl

 

Kuźnica:
Kom. 607 200 616
Email: kuznica@pkscargo.com.pl

Piotr Marynowicz
specjalista ds. Marketingu
PKS International CARGO S.A.

TIR-EPD Ukraina: od 1 lipca 2019 zmiany w odprawie na granicy

TIR-EPD – zmiany w transporcie.

19.04.2019

Znalezione obrazy dla zapytania cło - kontrola celna

Od 1 lipca br. służby ukraińskie będą zawracać na stronę państwa sąsiadującego (w tym Polski) środki transportu, jeśli ich kierowcy
w ciągu 3 godzin od chwili przybycia na przejście graniczne nie przedstawią do kontroli celnej dokumentacji przemieszczanego towaru, w tym informacji o złożeniu wyprzedzającego zgłoszenia celnego.

W przypadku transportu towarów w procedurze TIR, elektroniczne zgłoszenie wyprzedzające może być dokonane z wykorzystaniem oferowanej przez ZMPD aplikacji TIR-EPD

 

Więcej informacji znajduje się w załączonym poniżej piśmie, jakie ZMPD otrzymało 19 czerwca br. z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów.

 

 

Pismo Ministerstwa finansów do ZMPD

ZMPD zaleca, aby planując przewozy na Ukrainę uwzględnić przekazane wyżej informacje.

Piotr Marynowicz
specjalista ds. Marketingu
PKS International CARGO S.A

Pamiątki z wakacji - Co możemy przywieźć z za granicy, a co przysporzy nam kłopotów jeszcze na lotnisku

Podobny obraz5.06.2019

 

Czy jesteśmy świadomi zagrożeń jakie na nas czyhają przy zakupie niewinnych pamiątek z wakacji?

    Pewnie znacie to uczucie, które dopada nas na lotnisku już przed odprawą celną w chwili kiedy kładziemy nasz bagaż na taśmie prowadzącej wprost w czeluści urządzenia rentgenowskiego a Pan Celnik z lekkim znużeniem w oczach ale jednak cały czas czujnie obserwuje zawartość naszych walizek? Uczucie niepewności czy celnik nie przyczepi się do jednego z naszych wakacyjnych zakupów.

Zapoznajcie się z poniższą treścią, a kto wie, może ktoś z Was dzięki temu zaoszczędzi sobie niepotrzebnych stresów.

 

    Gdy urlop dobiega końca, a my zaczynamy pakowanie letniej odzieży, niejednokrotnie rodzi się niepewność, co i w jakiej ilości możemy swobodnie przewieźć przez granicę, tak aby nie narazić się na dodatkowe opłaty celne, a czego kategorycznie nie możemy wwieźć na terytorium kraju. 
Co więcej w niektórych przypadkach grożą nie lada konsekwencje za nawet próbę wywozu niektórych rzeczy.

 

Najważniejsze to pamiętać, że przy kontroli celnej obowiązują przepisy kraju, do którego wjeżdżamy. Dla naszego własnego dobra powinniśmy znać choć te podstawowe. 
Miejmy też na uwadze, że koniec końców, interpretacja owych przepisów należy do osoby przeprowadzającej kontrolę
Każde państwo w inny sposób reguluje przepisy związane z przewozem „pamiątek”.

 

Kilka ciekawych przykładów:

 

🇹🇷Wracając z Turcji możemy natknąć się na problemy chcąc wywieźć „100” letni dywan, przy czym wiek wyrobu jest miarą subiektywną, zależną od celnika.
Znalezione obrazy dla zapytania dywan turecki

 

🇷🇺W Rosji z kolei wymaga się zezwolenia na wywóz antyków starszych niż 50 lat. Lepiej też zastanowić się 2 razy nad kupnem kawioru. Po pierwsze, bez zezwoleń możemy wywieźć jedynie 250 gram takiego luksusu, a kawioru z ryb jesiotrowatych w ogóle (chyba, że posiada się stosowne zezwolenie).
Znalezione obrazy dla zapytania kawior

 

🇪🇬Wracając z Egiptu, po za cudownymi wspomnieniami i nieskazitelną opalenizną, możemy przywieźć również potężną karę finansową za np. wywóz muszli/ muszelki, lub kawałek rafy (które, bardzo łatwo dostępne zachęcają turystów na licznych straganach i targowiskach).
Znalezione obrazy dla zapytania przemyt muszli

 

🇨🇺Dla odwiedzających Kubę na pewno wartościową informacją będzie fakt, że wracając możemy zabrać za sobą 
50 sztuk cygar, bez żadnych opłat celnych. 
Znalezione obrazy dla zapytania cygara kuba

 

🇹🇭W Tajlandii bardzo popularnym suwenirem stał się alkohol z zatopionym w środku wężem, pająkiem czy jaszczurką. Pamiętajmy, że bez odpowiednich zezwoleń nie możemy przewozić takich pamiątek. Dodatkowych nieprzyjemności i poważnych konsekwencji w postaci nawet ograniczenia wolności od 3 miesięcy do 5 lat grozi nam w sytuacji, gdy zwierze będące wypełniaczem takiej butelki okaże się gatunkiem objętym ochroną. Co więcej, zakazem wywozu z Tajlandii objęte są również figurki buddy (teoretycznie nie dotyczy się to figurek małych i breloków, jednak rozmiar w tym przypadku także może być subiektywny).
Znalezione obrazy dla zapytania wężę w butelce

 

🇨🇳Ciekawie się robi gdy pamiątki zakupujemy w Chinach. Szczególną uwagę poświęcajmy, nabywanym tam medykamentom, oraz różnej maści kosmetykom. Nie jednokrotnie sprzedawcy będą zapewniać nas, że przewóz danej rzeczy jest całkowicie legalny i bezpieczny, co może okazać się prawdą połowiczną. Może dojść do sytuacji gdzie dany krem czy balsam faktycznie można (w „teorii”) przewieźć legalnie. Problem pojawi się gdy celnik dojdzie do wniosku, że jeden ze składników takiego produktu jest substancją objętą zakazem wywozu (np. sproszkowane kości tygrysa, czy proszek z koników morskich). 
Znalezione obrazy dla zapytania przemyt medykamentów

 

🇨🇴 W Kolumbii i Peru choć roślina koki jest dość rozpowszechniona i występuje po prostu w swoim naturalnym środowisku, to musimy wiedzieć, że próba wywozu choć kilku liści, może zostać potraktowana, nawet jako próba przemytu narkotyków. Tutaj możemy mieć do czynienia z poważnymi konsekwencjami.
Znalezione obrazy dla zapytania liście koki

 

Antyki:
Gdybyśmy chcieli zakupić towar, który oferowany jest jako antyk, pamiętajmy o tym, że do takich przedmiotów konieczny jest stosowny certyfikat lub potwierdzenie autentyczności oraz zezwolenie na wywóz za granicę . Zawsze pytajmy o to sprzedawcę. Jeśli nic takiego nie otrzymujemy a cena jest podejrzanie niska, istnieje prawdopodobieństwo, że przedmiot zakupu jest podrabiany lub nawet kradziony!
Gdy nie mamy 100% pewności źródła pochodzenia przedmiotu, lepiej po prostu zrezygnować z jego zakupu.
Znalezione obrazy dla zapytania antyki

 

Owady i rośliny:
Ostrożnie podchodźmy również do zakupów zasuszonych owadów, motyli czy nawet egzotycznych piór. W wielu krajach przepisy regulujące wywóz tego typu pamiątek są niezwykle restrykcyjne. Przykładem tego w Egipcie możemy napytać się biedy, próbując wywieźć drewnianą szkatułkę ozdobioną w muszle, a na Papui Nowej Gwinei naszyjnik z piórem rajskiego ptaka.
Znalezione obrazy dla zapytania owady w gablotce

 

Żywe zwierzęta i wyroby pochodzenia zwierzęcego:
To samo tyczy się żywych zwierząt, w szczególności tych egzotycznych. Jeśli nie posiadamy stosownych zezwoleń w tym sanitarnych, to nie dość, że ryzykujemy otrzymanie potężnej kary finansowej, odebranie nam zwierzaka to jeszcze istnieje duże prawdopodobieństwo jego uśpienia i zutylizowania.
Skórzane buty, paski, torebki. Nawet gdy dokonaliśmy nie do końca świadomego zakupu takich wyrobów, i celnik nie zauważy krokodylej łuski na szych spodniach to pamiętajmy, że sygnał wykrywaczy metalu zbliżającego się do klamry naszego nieszczęsnego paska, może zwrócić uwagę celnika na świeżo nabytą pamiątkę. W takich przypadkach problemy są murowane.
*Taki mały bonus, nawet legalnie zakupione produkty ze skór egzotycznych zwierząt, ze wszystkimi pozwoleniami i certyfikatami, (jeśli będziemy mieć pecha) mogą zostać „zakwestionowane„.

Znalezione obrazy dla zapytania przemyt zwierzątPodobny obraz

Narkotyki i medykamenty:
Gdy już jesteśmy tak daleko nie możemy, nie otrzeć się o temat NARKOTYKÓW. Nie przypadkowo słowo to zostało wyszczególnione, ponieważ sam przemyt jakichkolwiek narkotyków jest nielegalny praktycznie wszędzie, ale możemy nabawić się problemów nawet nie wiedząc, że posiadamy substancje uchodzące za narkotyki.
W Egipcie czy Libii za narkotyk uważany jest mak a w Kuwejcie środki psychotropowe czy sterydy (nawet te, które gdzie indziej kupuje się na receptę). Pamiętajmy, że niektóre leki zawierają substancje, które mogą być zakazane w poszczególnych krajach a nawet mogą być uznawane za narkotyki. W tedy musimy uzbroić się w stosowne zaświadczenie od lekarza nakazujące stosowanie takich lekarstw.
Takie na pozór, niedorzeczne sytuacje mogą przysporzyć nam poważnych problemów, w tym nawet pobyt w areszcie czy w więzieniu.
Lizak z marihuaną czy liść koki (w Peru na przykład jest zalecany jako sposób na radzenie sobie z chorobą wysokościową), mogą także być źródłem nieprzyjemności.
Znalezione obrazy dla zapytania narkotyki

 

Ważne:
Celników nie interesują tłumaczenia typu: ,,nie wiedziałem, że nie wolno”, albo ,,ale przecież tam sprzedają to w każdym miejscu”, „to jest ogólnie dostępne, każdy to kupował…”. Takie tłumaczenia nie działają, a nam za złamanie przepisów CITES grożą surowe kary. Pamiętajmy, ,,Nieznajomość prawa szkodzi”a nieświadomość nie usprawiedliwia.

 

Przed wyjazdem na wakacje, lub przed samym zakupem przedmiotu, substancji, czy jakichkolwiek wyrobów, których składu lub pochodzenia nie jesteśmy pewni, zapoznajmy się z przepisami CITES – Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem. 
Sama nazwa niech nie wprowadza nas w błąd, ponieważ przepisy nie dotyczą tylko gatunków zagrożonych (stanowią one zaledwie 3% wszystkich przepisów CITES).
Na liście CITES znajduje się 35 000 gatunków objętych ochroną lub zakazem wywozu, ok 5 000 stanowią zwierzęta, a 30 000 dotyczy roślin.

 

Warto zabezpieczyć się przed niepotrzebnymi problemami i surowymi konsekwencjami. Pamiętajmy, że najbardziej niewinnie wyglądająca rzecz może narazić nas na nie mały wydatek.

 

Jeśli będziemy postępować odpowiedzialnie i świadomie to wrócimy z wakacji jedynie z opalenizną, workiem wspomnień, masą zdjęć, no i pamiątkami.

 

Piotr Marynowicz
specjalista ds. Marketingu
PKS International CARGO S.A

Transport morski a kolejowy
]

 

Coraz częściej klienci pytają nas o możliwość dokonywania odpraw celnych dla transportów kolejowych. Jednocześnie odnotowujemy wzrost zainteresowania odprawami celnymi dla transportu morskiego. Wpływ na to ma kilka czynników, począwszy od ogólnego wzrostu zapotrzebowania na towary importowane czy wzrost wolumenu eksportu rodzimych produktów, po rozbudowę nowego jedwabnego szlaku, co związane jest z ogólnoświatowym rozwojem, zmianą preferencji zakupowych, czy chęcią posiadania coraz to bardziej nowoczesnych i niecodziennych dobór.
Ze względu na łatwy i szybki dostęp, różnorakie dobra ściągamy już z każdego zakątka świata, od produktów spożywczych, po samochody, towary przemysłowe i nowoczesne technologie. Dzisiaj to co możemy kupić w sklepie naprzeciwko nie zaspokaja w pełni naszych potrzeb, tak naprawdę nikogo już to nie dziwi. 
Internet pełen jest genialnych i niecodziennych produktów, które są całkowicie w zasięgu naszych możliwości finansowych, a na dodatek pozwalają nam wybić się z tłumu i w jakiś sposób wyróżnić.
Przykładowo, parę lat temu na zakup segway’a, mogły pozwolić sobie jedynie osoby z większymi możliwościami finansowymi, dzisiaj elektryczne deskorolki, czy hulajnogi stały się codziennością i naturalnym widokiem, który już nikogo nie dziwi. Jedyna niedogodność związana z zakupem towarów z dalekich zakątków świata to tak naprawdę dłuższy czas oczekiwania na zamówienie. Gdy zakupujemy towary bezpośrednio z Chin czy z Japonii musimy mieć na uwadze to, że nasze kraje dzieli tysiące kilometrów odległości. Pytanie brzmi, jaki rodzaj transportu przy takich odległościach staje się bardziej opłacalny?

Transport morski sam w sobie nie wymaga bardzo rozwiniętej infrastruktury. Jest jednak uzależniony od innych rozwiązań. Przede wszystkim wymaga wsparcia kolei lub transportu drogowego, po za tym sam transport droga morską trwa najdłużej. Jego bezapelacyjną zaletą, bijąca na głowę pozostałe środki transportu to ładowność, a to z kolei wpływa na niższy poziom cen. Jego dodatkowym atutem jest także jeden z najwyższych współczynników bezpieczeństwa transportowanych dóbr. Pomimo pojawiających się sporadycznie informacji o wypadkach, utracie towaru, przejęciach przez piratów. Jest to najpewniejsza forma transportu towarów.

Największą zaletą kolei jest czas przewozu. To co drogą morską transportuje się kilka dni, na szynach może dotrzeć do odbiorcy w niecałą dobę. Niewątpliwym atutem kolei jest także jej łatwa dostępność i względnie rozbudowana infrastruktura. Wadą transportu kolejowego jest mała odporność na sytuacje losowe, częste uszkodzenia, czy występujące opóźnienia a nawet pojawiające się strajki. Występuje również ryzyko rozkradania transportów w trakcie postojów składów.  

Każdy z tych dwóch rodzajów transportów posiada swoje zalety i wady, ale ich największą cechą charakterystyczną jest to, że kierowane są do różnych grup odbiorców. Jeśli zależy nam na czasie to kierujemy się w stronę kolei jeśli na bezpieczeństwie i pewności to wybieramy transport drogą morską.  

Dla czego nie skupiliśmy się swojej uwagi na transporcie lotniczym? W sytuacji kiedy liczy się czas, faktycznie to samolot staje się transportem numer jeden, jednak drogą powietrzną nie przewieziemy zbyt dużej ilości dóbr (ograniczenia wagowe), a po za tym w stosunku do swoich możliwości transportowych ten środek jest jednym z najdroższych. Poważnym argumentem jest także silny wpływ warunków pogodowych, co nieraz powoduje znaczące opóźnienia w transporcie.     

Rozwój w zakresie transportu morskiego i kolejowego cały czas trwa. W Polsce w ostatnich latach szczególnie zauważalne są inwestycje ponoszone w zakresie rozwoju infrastruktury kolejowej. Rozwój infrastruktury dla transportu morskiego jest bardziej skomplikowany. Po pierwsze ze względów uwarunkowań geograficznych, tylko niektóre państwa mogą sobie pozwolić na połączenia tranzytowe drogą morską. Po drugie kraj, który posiada dostęp do morza czy oceanu, musi wybierać czy w danym czasie ponosi wydatki na rozwój dla infrastruktury morskiej, kolejowej czy transportu drogowego. Polska jest w najlepszym miejscu na mapie Europy. Jako kraj centralny i granica Unii powinniśmy stanowić globalne centrum logistyczne. Jednak jednoczesny rozwój kolei, infrastruktury morskiej a także rozbudowa sieci dróg i autostrad jest zwyczajnie finansowo i czasochłonna.

Możemy być pewni jednego. Importujemy i eksportujemy z roku na rok coraz więcej, a więc inwestycje w rozwój infrastruktury transportowej, siłą rzeczy stają się naturalnym procesem. Już dzisiaj w przypadku transportu morskiego testuje się jednostki z napędami atomowymi, a przyszłością kolei ma stać się hyperloop – ultra szybka alternatywa dla dzisiejszego transportu szynowego. Głównym założeniem projektu hyperloop jest stworzenie alternatywy dla transportu, szybkością dorównującą transportowi lotniczemu a  cenom transportowi drogowemu.

BREXIT - Holandia: konieczna rejestracja elektroniczna w portach

Brexit – Holandia: konieczna rejestracja elektroniczna w portach

Holenderskie porty intensywnie przygotowują się na Brexit. Rozpoczęto kampanię Get Ready for Brexit, której szczegóły są dostępne na stronie internetowej

 

Przewoźnicy realizujący transporty do Wielkiej Brytanii, korzystający z usług holenderskich terminali portowych zobowiązani będą po Brexicie do przedłożenia dokumentów celnych za pośrednictwem portalu internetowego „Port Community System of Portbase”. Koszt pełnej rejestracji wynosi 499 euro. Obowiązkowe zgłoszenie elektroniczne musi być dokonane przez jedną ze stron łańcucha logistycznego, tj. importera, eksportera, firmę spedycyjną, agencję celną lub firmę transportową.
 

Nieprzestrzeganie obowiązkowej procedury elektronicznych zgłoszeń będzie oznaczać brak możliwości wjazdu na terminal promowy oraz prom.
 

Przewoźnik musi posiadać potwierdzenie zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem Portbase, aby uniknąć zablokowania pojazdu, ładunku i kierowcy na terminalu promowym. Za pośrednictwem Portbase można także sprawdzić status dokumentów celnych w holenderskich terminalach w czasie rzeczywistym, informację taką można uzyskać również bezpośrednio u strony dokonującej zgłoszenia – importera, eksportera, itd.)
 

Jak to działa w przypadku eksportu przez Holandię do Wielkiej Brytanii?
 

1. Chcąc złożyć wstępne powiadomienie o dokumentach celnych dotyczących wywozu należy:
• zarejestrować się na portalu „Port Community System of Portbase” dla zgłoszeń eksportowych 
• tworząc zgłoszenie należy podać pięć podstawowych danych:
a. numer MRN (numer referencyjny przemieszczenia nadany przez służby celne po złożeniu przez eksportera/agenta celnego zgłoszenia wywozowego),
b. typ dokumentu celnego (np. T1 / T2, EXA, TIR, ATA),
c. numer rezerwacji (podany przez operatora promu),
d.identyfikator środka transportu (np. numery rejestracyjne naczepy, nr kontenera),
e. wagę brutto ładunku.

2. Przewoźnik może wykorzystać portal do sprawdzenia statusu dokumentów wywozowych w holenderskich terminalach w czasie rzeczywistym. W tym celu należy:
• zarejestrować się na portalu „Port Community System of Portbase” dla zgłoszeń eksportowych
• na ekranie służącym do śledzenia zgłoszeń “Track & Trace Export” sprawdzić aktualny status zgłoszenia w czasie rzeczywistym.
 

Jak to działa w przypadku importu z Wielkiej Brytanii do Holandii?
 

1. W celu przedłożenia wstępnego zgłoszenia dokumentów celnych przywozu do terminali holenderskich należy:
• zarejestrować się na portalu „Port Community System of Portbase” dla zgłoszeń importowych
• tworząc zgłoszenie należy podać cztery informacje:
a. nazwę terminalu,
b. numer zgłoszenia celnego (np. MRN),
c. typ dokumentu celnego (np. T1, T2, IM4),
d. w przypadku terminalu kontenerowego: numer kontenera, natomiast w przypadku terminalu promowego: identyfikator przesyłki.
2. Bazę portową można wykorzystać również do sprawdzenia statusu dokumentów importowych w holenderskich terminalach w czasie rzeczywistym. W tym celu należy:
• zarejestrować się na portalu „Port Community System of Portbase” dla zgłoszeń importowych
• sprawdzić status dokumentów importowych przed wjazdem na terminal.
 

Wjazdowe deklaracje skrócone (ENS):
 

• dla eksportu z Holandii do Wielkiej Brytanii:
Do przesłania EXS będzie stosowany dokument eksportowy (EXA/NCTS). Deklaracja skrócona nie będzie wymagana przez pierwszych 6 miesięcy od daty Brexitu.
• dla importu z Wielkiej Brytanii do Holandii:
Operatorzy promowi w Holandii będą zobowiązani do przedłożenia ENS holenderskim władzom celnym zarówno w zakresie transportu towarzyszącego, jak i  transportu nietowarzyszącego. W praktyce przewoźnik drogowy ponosi odpowiedzialność za oba rodzaje transportu, ponieważ wymagane informacje dotyczące ENS muszą być przedłożone przez przewoźnika, gdy podejmuje on rezerwację u operatora promu. Przewoźnik musi upewnić się, że podane informacje są prawidłowe.
 

Pytania i wątpliwości można kierować bezpośrednio do Działu Sprzedaży Portbase na adres e-mail sales@portbase.com, tel. + 31 88 625 25 34.

Wersja mobilna