PKS Cargo
B2B
strzałka
16 kwietnia 2024

CBAM – niezbędnik przedsiębiorcy

CBAM - niezbędnik przedsiębiorcyCBAM Q&A - pytania i odpowiedzi

Wiemy, że CBAM może przyprawić o zawrót głowy, dlatego też przygotowaliśmy dla Państwa listę najczęściej zadawanych pytań z naszymi odpowiedziami, które powinny choć odrobinę rozwiać wątpliwości i wyjaśnić nurtujące kwestie.

  • CBAM, czyli Mechanizm Dostosowania Granicznego w Zakresie Emisji Węgla, stanowi unijne narzędzie mające na celu kontrolę emisji dwutlenku węgla w sektorach przemysłowych. Jest istotny, ponieważ pozwala Unii Europejskiej na prowadzenie walki ze zmianami klimatu poprzez stymulowanie bardziej ekologicznych praktyk produkcji.
  • Głównym celem CBAM jest zapewnienie sprawiedliwej konkurencji poprzez uwzględnienie emisji CO2 w cenach importowanych towarów, co z kolei promuje redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz przeciwdziałanie tzw. „ucieczce emisji”.
  • CBAM obejmuje sektory o wysokiej emisji CO2, takie jak produkcja cementu, żelaza i stali, aluminium, nawozów, energia elektryczna oraz wodór. Całą listę znajdą Państwo w kolejnej sekcji – Wykaz towarów i gazów cieplarnianych objętych obowiązkiem raportowania CBAM – załącznik nr 1 do Rozporządzenia PE 2023/956 z dnia 10 maja 2023 r.​
  • Importerzy są zobowiązani do deklarowania emisji gazów cieplarnianych związanych z importowanymi towarami oraz zakupu i umarzania odpowiedniej liczby certyfikatów CBAM.
  • CBAM będzie podlegał ocenie i ewentualnym modyfikacjom w przyszłości, aby dostosować się do zmieniających się warunków gospodarczych i ekologicznych, a także zapewnić skuteczne działanie w walce ze zmianami klimatu.

Mechanizm CBAM opiera się na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/956 oraz Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2023/1773. Te dokumenty stanowią podstawę prawną dla funkcjonowania CBAM oraz określają jego zakres i obowiązki.

  • Osoby nieprzestrzegające wymagań CBAM podlegają surowym karami administracyjnym, w tym karom finansowym i sankcjom przewidzianym przez prawo celne.

Poniżej znajdą Państwo wykaz towarów objętych obowiązkiem raportowania CBAM wraz z kodami CN:

Wykaz towarów i gazów cieplarnianych objętych obowiązkiem raportowania CBAM – załącznik nr 1 do Rozporządzenia PE 2023/956 z dnia 10 maja 2023 r.

KOD CN:
2507 00 80– Pozostałe gliny kaolinowe
2523 10 00– Klinkier cementowy
2523 21 00– Biały cement portlandzki, nawet sztucznie barwiony
2523 29 00– Pozostały cement portlandzki
2523 30 00– Cement glinowy
2523 90 00– Pozostałe cementy hydrauliczne
KOD CN:
2716 00 00– Energia elektryczna
KOD CN:
2808 00 00– Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące
2814– Amoniak, bezwodny lub w roztworze wodnym
2834 21 00– Azotany potasu
3102– Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe
3105– Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy z pierwiastków nawozowych: azot, fosfor i potas; pozostałe nawozy; towary niniejszego działu w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto nieprzekraczającej 10 kg z wyjątkiem: 3105 60 00– Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: fosfor i potas

KOD CN:

72 – Żeliwo i stal
z wyjątkiem: 
7202 2 – Żelazokrzem 
7202 30 00– Żelazokrzemomangan 
7202 50 00– Żelazokrzemochrom 
7202 70 00– Żelazomolibden 
7202 80 00– Żelazowolfram i żelazokrzemowolfram 
7202 91 00– Żelazotytan i żelazokrzemotytan 
7202 92 00– Żelazowanad 
7202 93 00– Żelazoniob 
7202 99– Pozostałe: 
7202 99 10– Żelazofosfor 
7202 99 30– Żelazokrzemomagnez 
7202 99 80– Pozostałe 
7204– Odpady i złom żeliwa i stali; wlewki do przetopienia z żeliwa lub stali 
2601 12 00– Aglomerowane rudy i koncentraty żelaza, inne niż wyprażone piryty żelazowe 
7301– Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali 
7302– Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, cięgna i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn 
7303 00– Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa 
7304– Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali. 
7305– Pozostałe rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica przekracza 406,4 mm, z żeliwa lub stali 
7306– Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa lub stali (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane) 
7307– Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali 
7308– Konstrukcje (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406) i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali 
7309 00– Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), z żeliwa lub stali, o pojemności przekraczającej 300 l, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne 
7310– Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), z żeliwa lub stali, o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne 
7311 00– Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali 
7318– Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawleczki, przetyczki, podkładki (włącznie z podkładkami sprężystymi) i podobne artykuły, z żeliwa lub stali 
7326– Pozostałe artykuły z żeliwa lub stali 

KOD CN:

7601– Aluminium nieobrobione plastycznie 
7603– Proszki i płatki aluminium 
7604– Sztaby, pręty i kształtowniki, z aluminium 
7605– Drut aluminiowy 
7606– Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium 
7607– Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm 
7608– Rury i przewody rurowe, z aluminium 
7609 00 00– Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium 
7610– Konstrukcje z aluminium (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406) i części takich konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich i progi drzwiowe, balustrady, filary i kolumny); płyty, pręty, kształtowniki, rury i temu podobne, z aluminium, przygotowane do stosowania w konstrukcjach 
7611 00 00– Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne 
7612– Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne 
7613 00 00– Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz 
7614– Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie 
7616– Pozostałe artykuły z aluminium 

KOD CN:

2804 10 00– Wodór