Kariera

KLAUZULA INFORMACYJNA:

 1. Informujemy, że Administratorem danych jest PKS International Cargo S.A. z siedzibą przy ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 73, 45-512 Opole.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych pod adresem E:mail: ido@pkscargo.pl
 3. Dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia obecnej rekrutacji ( art.6 ust.1 lit. b RODO).
 4. Zakres danych osobowych określony został przez Kodeks pracy ( art. 6 ust.1 lit. c RODO). Podanie dodatkowych danych osobowych w zakresie nie określonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usług publikacji ogłoszeń
  o pracę, dostawcom usług IT.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO ( na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 9. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

______________________________________________________________________

 

Agent Celny Hrebenne

Agent Celny Medyka

Agent Celny Modła Królewska

Agent Celny Opole

Spedytor Małaszewicze

Spedytor Gniezno

Spedytor kolejowy Siemianówka

Wersja mobilna