Kontakt

Siedziba Zarządu Firmy

45-512 Opole ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 73

NIP 754-10-16-795
REGON 531010935
KRS 0000063719
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 887.000 PLN

SEKRETARIAT
tel./fax: +48 77 454 72 97
+48 77 454 72 98
+48 77 427 64 22
+48 77 427 64 23

e-mail: zarzad@pkscargo.com.pl

 

agencje celne
Spedycje
więcej kontaktów


 

 

 
Wersja mobilna