PKS Cargo
B2B
strzałka

Magazynowanie i logistyka

Dysponujemy zróżnicowanym zapleczem magazynowym wraz z pełną infrastrukturą techniczną. Naszym Klientom oddajemy do dyspozycji magazyny celne oraz inne miejsca uznane przez administrację celną, w których mogą składować towary wspólnotowe i niewspólnotowe

mouse Zjedź w dół do kolejnych sekcji strony, lub kliknij w ikonę powyżej.

Składowanie

Operacja składowania celnego może być istotnym ogniwem w łańcuchu dostaw pozwalającym na efektywne zarządzanie importowanym towarem poprzez stopniowe wprowadzanie go do obrotu.

Magazyny

Odpowiednia infrastruktura, bezpieczeństwo składowanych towarów oraz odpowiednia certyfikacja przez urząd celny to najważniejsze wymagania jakie powinien spełniać magazyn czasowego składowania.

Magazyn czasowego składowania

Przeładunki

W miejscu styku linii kolejowych szerokotorowych z normalnotorowymi oferujemy infrastrukturę przystosowaną do przeładunku różnorodnych towarów, w tym jednostkowych i masowych.

SKŁADY CELNE

Skład celny to rodzaj magazynu będącego pod dozorem celnym. Składy celne przeznaczone są do przechowywania towarów nieunijnych bez konieczności opłacenia należności celno-skarbowych do momentu dopuszczenia towaru do obrotu. Procedura składu celnego ma zastosowanie w sytuacji, gdy towar nieunijny wymaga dostosowania do wymogów wspólnoty np. naniesienia znaku CE, etykiet z tłumaczeniem lub inne czynności spełniające wymagania prawne. Plusem magazynowania towaru w składzie celnym jest możliwość sukcesywnego wyprowadzania towaru i wprowadzania go do obrotu bez konieczności uiszczania opłat za cały magazynowany towar, a jedynie od wyprowadzonej ilości.

MAGAZYN CZASOWEGO SKŁADOWANIA – DEKLARACJA CZASOWEGO SKŁADOWANIA (DSK)

Inne zastosowanie ma magazyn czasowego składowania, w którym może być przechowywany maksymalnie przez 90 dni bez konieczności uiszczania opłat celno-skarbowych. W tym czasie nie może być on modyfikowany ani częściowo wprowadzany do obrotu. Takie rozwiązanie stosuje się w sytuacji, gdy konieczne jest uzupełnienie dokumentacji w zgłoszeniu celnym lub gdy wymagane są dodatkowe badania np. sanepidu.
Udostępniamy klientom przestrzenie magazynowe spełniające wymagania urzędu celnego, a nasi agenci celni dopełnią wszelkich formalności związanych z Deklaracją Czasowego Składowania.
Agencje celne PKS International CARGO S.A. świadczące powyższe usługi:
Konin, Małaszewicze, Przemyśl, Sokółka

TERMINALE I PRZEŁADUNKI

Naszym klientom udostępniamy punkty przeładunkowe, magazyny oraz terminale zlokalizowane przy granicy z Białorusią oraz Ukrainą. Umożliwiające przeładunek z wagonów szerokotorowych na normalnotorowe oraz z wagonów na samochody ciężarowe. Terminale posiadają pełne zaplecze infrastrukturalne i techniczne.
Agencje celne PKS International CARGO S.A. świadczące powyższe usługi:
Dorohusk, Kuźnica, Małaszewicze, Siemianówka