PKS Cargo
B2B
strzałka
31 sierpnia 2022

ODPRAWY NA PRZEJŚCIACH GRANICZNYCH UKRAINA

ODPRAWY POJAZDÓW O MASIE NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 7,5 TONY

Nastąpiły zmieny organizacyjne odpraw pojazdów w ruchu towarowym na przejściach granicznych z Ukrainą.

Pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony będą odprawiane wyłącznie w drogowych przejściach granicznych:

  • Zosin – Ustiług

  • Dołhobyczów – Uhrynów

  • Budomierz – Hruszew

  • Krościenko – Smolnica

Przejście graniczne ZOSIN - UŚCIŁUG

Przejście graniczne funkcjonuje od 13.06.2022r. do 30.11.2022r.

Na przejściu granicznym nie działają żadne służby kontrolne. To oznacza, że odprawa może zostać dokonana tylko na towary nie podlegające pod kontrolę weterynaryjną, fitosanitarną, sanitarną oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

UWAGA !

W związku z brakiem agencji celnych na terenie przejścia granicznego w Zosinie, nie będzie możliwości sporządzenia dokumentów niezbędnych do dokonania zgłoszenia celnego na terenie przejścia granicznego.

Zalecamy wcześniejsze przygotowanie dokumentów i zgłoszenia celnego, przed przybyciem na teren przejścia granicznego i przedstawieniem towarów do odprawy.

PKS International CARGO S.A. dokonuje zgłoszeń na przejściu granicznym Zosin-Uściług.

Zapraszamy do kontaktu!

+48 661 200 322

Przejście graniczne DOŁHOBYCZÓW – UHRYNÓW

Przejście graniczne funkcjonuje od 01.09.2022r. do 30.11.2022r.

W przypadku przewozu towarów podlegających kontroli Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (PIW), Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) i Inspekcji Jakości Handlowej Produktów Rolno-Spożywczych (IJHARS) – kontrole prowadzone są na dotychczasowych zasadach w wyznaczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami punktach kontroli granicznej.

UWAGA !

PKS International CARGO S.A. przygotowuje dokumenty i zgłoszenia celne wcześniej, przed przybyciem pojazdu ciężarowego na teren przejścia granicznego i przedstawieniem towarów do odprawy.

Zapraszamy do kontaktu!

Tel.: +48 661 200 322

Przejście graniczne BUDOMIERZ – HRUSZEW

Przejście graniczne funkcjonuje od 01.09.2022r. do 30.11.2022r.

W przypadku przewozu towarów podlegających kontroli Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (PIW), Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) i Inspekcji Jakości Handlowej Produktów Rolno-Spożywczych (IJHARS) – kontrole prowadzone są na dotychczasowych zasadach w wyznaczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami punktach kontroli granicznej.

UWAGA !

PKS International CARGO S.A. przygotowuje dokumenty i zgłoszenia celne wcześniej, przed przybyciem pojazdu ciężarowego na teren przejścia granicznego i przedstawieniem towarów do odprawy.

Zapraszamy do kontaktu!

Tel.: +48 661 200 322

Przejście graniczne KROŚCIENKO – SMOLNICA

Przejście graniczne funkcjonuje od 01.09.2022r. do 30.11.2022r.

W przypadku przewozu towarów podlegających kontroli Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (PIW), Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) i Inspekcji Jakości Handlowej Produktów Rolno-Spożywczych (IJHARS) – kontrole prowadzone są na dotychczasowych zasadach w wyznaczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami punktach kontroli granicznej.

UWAGA !

PKS International CARGO S.A. przygotowuje dokumenty i zgłoszenia celne wcześniej, przed przybyciem pojazdu ciężarowego na teren przejścia granicznego i przedstawieniem towarów do odprawy.

Zapraszamy do kontaktu!

Tel.: +48 661 200 322