PKS Cargo
B2B
strzałka

PROCEDURA WYWOZU – EKSPORT

 ZGŁOSZENIE CELNE WYWOZOWE

Dotyczy towarów eksportowanych do państw trzecich, czyli poza teren Unii Europejskiej. Procedura ta nie wymaga pozwoleń ani uiszczenia należności celnych.
Dokumenty wymagane:
• faktura
• pozwolenia, zezwolenia lub inne dokumenty, jeśli są wymagane w związku z wywozem zależne od specyfiki towaru
• specyfikacje towarów lub lista towarowa, jeśli faktura nie spełnia tej funkcji
• inne dokumenty, jeśli wynika to z odrębnych przepisów

Agencje celne PKS International CARGO S.A. świadczące powyższe usługi:
Bezledy, Biała Podlaska, Białystok, Chyżne, Cieszyn, Dorohusk, Gdynia, Hrebenne, Hrubieszów, Konin, Korczowa, Koroszczyn, Kuźnica, Małaszewicze, Medyka, Opole, Przemyśl, Siemianówka, Suwałki, Żarska Wieś.