PKS Cargo
B2B
strzałka

Przywóz towarów – import

Dopuszczenie do obrotu
DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Jest to procedura stosowana w przypadku przywozu towarów nieunijnych na obszar celny Unii Europejskiej. Zastosowanie procedury nadaje towarowi nieunijnemu status towaru unijnego. Dodatkowo należy spełnić pozostałe formalności oraz uiścić prawnie wymagane opłaty w tym opłaty celne. Po przeprowadzeniu dopuszczenia do obrotu towar staje się wspólnotowy i może być dystrybuowany na terenie Unii Europejskiej. Należy jednak uiścić prawnie wymagane opłaty tj. opłaty celne i podatek VAT. Zgłoszenie wykonywane jest elektronicznie przez system AIS/IMPORT (Automatyczny System Importu).

Wymagane dokumenty do przeprowadzenia procedury dopuszczenia do obrotu:
• CMR
• faktura, z której wynika wartość zgłaszanego towaru lub inny dokument pozwalajćay określić wartość celną jeśli faktura nie spełnia tej funkcji
• inne wymagane dokumenty w związku ze specyfiką sprowadzanego towaru np. certyfikat CE, certyfikat jakości, świadectwa pochodzenia i inne

Agencje celne PKS International CARGO S.A. świadczące powyższe usługi:
Bezledy, Biała Podlaska, Białystok , Chyżne, Cieszyn, Dorohusk, Gdynia, Hrebenne, Hrubieszów, Konin, Korczowa, Koroszczyn, Kuźnica, Małaszewicze, Medyka, Opole, Przemyśl, Siemianówka, Suwałki, Żarska Wieś.

PRODECURA UPROSZCZONA

Procedura uproszczona pozwala na stosowanie ułatwień w czynnościach związanych z procedurami celnymi. Proces odprawy celnej staje się znacznie prostszy i mniej skomplikowany przez co importer/ eksporter zyskuje na czasie, a tym samym ogranicza koszty związane z postojami. Dodatkowo zastosowanie procedury uproszczonej daje możliwość przeprowadzenia odprawy celnej bez konieczności pojawienia się fizycznie towaru w urzędzie celnym. Odprawa celna odbywa się na miejscu uznanym, które może być ustanowione nawet na terenie klienta.

Agencje celne PKS International CARGO S.A. świadczące powyższe usługi:
Bezledy, Biała Podlaska, BiałystokChyżne, Cieszyn, Dorohusk, Gdynia, Hrebenne, Hrubieszów, Konin, Korczowa, Koroszczyn, Kuźnica, Małaszewicze, Medyka, Opole, Przemyśl, Siemianówka, Suwałki, Żarska Wieś.

ROZLICZENIE PODATKU VAT ZGODNIE Z ART. 33A

Artykuł 33a daje możliwość bezgotówkowego rozliczenia VAT-u. VAT należny z tytułu importu towarów rozliczany jest bezpośrednio w części deklaracji pliku JPK-VAT. Zaletą tego rozwiązania jest brak konieczności zamrażania środków na poczet zobowiązań podatkowych.

Agencje celne PKS International CARGO S.A. świadczące powyższe usługi:
Bezledy, Biała Podlaska, Białystok, Bobrowniki, Chyżne, Cieszyn, Dorohusk, Gdynia, Hrebenne, Hrubieszów, Konin, Korczowa, Kuźnica, Małaszewicze, Medyka, Opole, Przemyśl, Siemianówka, Suwałki, Żarska Wieś.

ZAREJESTROWANY WYSYŁAJĄCY

Posiadamy status zarejestrowanego wysyłającego. Dysponujemy zezwoleniem umożliwiającym wysyłanie importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu, z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.
Status zarejestrowanego wysyłającego umożliwia nam przemieszczanie zaimportowanych do Polski (tj. dopuszczonych do obrotu) wyrobów akcyzowych do m.in. składu podatkowego bez konieczności zapłaty akcyzy. Co więcej dysponujemy wysokimi zabezpieczeniami celnymi, dzięki czemu zapewniamy zabezpieczenie długu celno- podatkowego w procedurach importu oraz tranzytu.
Ponadto jesteśmy upoważnionym przedsiębiorcą AEO, dzięki czemu posiadamy szereg pozwoleń na stosowanie procedur uproszczonych, co znacznie ułatwia i przyśpiesza obsługę klientów. Zatrudniamy kadrę wyspecjalizowanych agentów celnych, których przygotowanie i wieloletnie doświadczenie pozwala na solidną i profesjonalną obsługę celną oraz doradztwo i reprezentację klientów przed organami celnymi.

Agencje celne PKS International CARGO S.A. świadczące powyższe usługi:
Biała Podlaska, Koroszczyn, Kuźnica, Małaszewicze, Siemianówka