PKS Cargo
B2B
strzałka

Rejestracja w systemie REX – zgłoszenia REX

REJESTRACJA W SYSTEMIE REX – ZGŁOSZENIA REX

System REX to unijny system zarejestrowanych eksporterów.
Jest to sposób dokumentowania i uzyskiwania preferencyjnego pochodzenia towarów
• w wywozie z krajami: Kanada, Japonia, Anglia – Zjednoczone Królestwo
• w przywozie: Wietnam, kraje objęte GSP które jako korzystające z preferencji  mają obowiązek zarejestrowania się  w unijnym systemie REX

Agencje celne PKS International CARGO S.A. świadczące powyższe usługi:
Małaszewicze, Opole