PKS Cargo
B2B
strzałka
12 marca 2024

SŁOWNIK TRANSPORTU I LOGISTYKI
SŁOWNIK BRANŻY TSL
CZ. 2 SŁOWNIK TRANSPORTU I LOGISTYKI


Witamy ponownie na naszym blogu! Dzisiaj kontynuujemy niezwykłą podróż przez gąszcz terminologii związanej z sektorem transportu, spedycji i logistyki (TSL). W ramach projektu „Słownik branży TSL” skupimy się teraz na zagadnieniach kluczowych dla działalności w obszarze transportu i logistyki, abyście mogli jeszcze lepiej zrozumieć i poruszać się w tym dynamicznym środowisku biznesowym. Od frachtu po zarządzanie łańcuchem dostaw, przyjrzymy się szczegółowo terminologii, która codziennie towarzyszy Wam w pracy. Gotowi na pogłębienie wiedzy o transportowych i logistycznych procesach? Zapraszamy do lektury i korzystania z naszego słownika transportu i logistyki! 

A

ADR – to inaczej ładunek niebezpieczny. Posiada 4-cyfrowe oznaczenie z symbolem graficznym. Taki ładunek wymaga specjalnych warunków transportu oraz kierowcy z odpowiednimi uprawnieniami. Do terminu zaliczają się materiały i przedmioty wybuchowe, gaz, materiały promieniotwórcze, żrące, zapalne itp.

AWIZACJA – załadunek/rozładunek w danym terminie do godziny określonej w zleceniu/dokumentach;

B

BECZKA – określenie na cysternę;

BIG BAG – nazwa używana do określenia różnego rodzaju pojemników służących do transportu dużych ilości materiałów zarówno sypkich, jak i płynnych czy półpłynnych. Najczęściej są one wykorzystywane przez przemysł, ponieważ to w zakładach produkcyjnych potrzebne są hurtowe ilości surowców;

BLASZAK – potoczne określenie na pojazd lub naczepę, której nadwozie wykonane jest z blachy stalowej lub aluminium, zwykle bez możliwości otwierania bocznych lub tylnych ścian. Blaszaki są często stosowane do przewozu ładunków, które nie wymagają częstego załadunku lub rozładunku, oraz do transportu towarów, które wymagają ochrony przed warunkami atmosferycznymi;

BORDERO – dokument stosowany w transporcie drogowym i kolejowym, zawierający listę przewożonych towarów oraz odwołujący się do załączonych kopii dokumentu przewozowego. Jest wykorzystywany głównie przy organizacji przesyłek zbiorowych. Wystawia go spedytor nadawczy i przesyła do spedytora odbiorczego, umożliwiając mu rozformowanie przesyłki i wysyłanie poszczególnych partii ładunków do finalnych odbiorców;

C

CHŁODNIA – rodzaj pojazdu lub przestrzeni transportowej, która jest wyposażona w systemy chłodzenia, służące do utrzymania określonej temperatury wewnątrz, stosowana głównie do przewozu towarów wymagających utrzymania określonych warunków temperaturowych, takich jak produkty spożywcze czy farmaceutyczne;

CMR konwencja CMR, obowiązuje w przypadku międzynarodowego transportu drogowego realizowanego w celach zarobkowych. Skrót CMR odnosi się również do międzynarodowego samochodowego listu przewozowego, będącego dokumentem imiennym i niezbywalnym. Jest to dokument transportowy, który przygotowuje nadawca – Klient w 3 egzemplarzach. Pierwszy dokument pozostaje u Klienta, drugi otrzymuje przewoźnik trzeci natomiast otrzymuje odbiorca wraz z ładunkiem;

COILMULDA – rodzaj naczepy, która dzięki zastosowaniu specjalnego koryta (rynny) zapewnia możliwość transportu towarów w dużych rolach (np. papieru, stali walcowanej, rur o szerokiej średnicy);

CROSS-DOCK – określenie na terminal przeładunkowy;

E

EKSPORT – to dostarczanie towarów za granicę niezależnie od sposobu wyprowadzenia z terytorium ekonomicznego kraju. Inaczej transfer dóbr (wywóz towarów, usług I kapitału) poza granicę kraju, w którym zostały wytworzone;

ETA – estimated time of arrival – szacowany czas przyjazdu/przybycia;

EUROPALETA – najpopularniejszy typ palety stosowanej w przewozie ładunków, używana do składowania i przenoszenia towarów;

F

FIRANKA – (ang. curtainsider, niem. Tautliner) naczepa, której boki przesłonięte są kurtyną (firaną) zsuwaną na czas załadunku lub rozładunku. Przewożony w niej ładunek jest najczęściej mocowany do elementów konstrukcyjnych środka transportowego za pomocą pasów;

FIX – załadunek lub rozładunek o określonej godzinie wskazanej w dokumentach lub zleceniu;

FRACHT – oznaczający opłatę za przewóz ładunku. Opłata ta może być ustalana na różne sposoby, w zależności od rodzaju towaru, dystansu, rodzaju transportu i innych czynników. Jest to podstawowy element kosztów związanych z logistyką i transportem towarów;

FRANCO – pojęcie odnosi się do warunków dostaw, w których koszty transportu lub porto – tj. opłaty pocztowej ponosi nadawca, a nie odbiorca;

FTL – full track load – ładunek całopojazdowy, tj. pojazd ciężarowy przewozi jeden ładunek i tym samym jest w pełni obciążony;

FURGON – rodzaj pojazdu dostawczego z zamkniętym nadwoziem, używanego do przewozu różnego rodzaju towarów, zwykle na krótsze dystanse w ramach transportu miejskiego lub regionalnego;

G

GPS wewnątrz auta – pozwala w sekundę spedytorowi bez kontaktu z kierowcą określić, gdzie znajduje się aktualnie ładunek;

H

HDS – przenośny dźwig na ciężarówce, który pozwala na załadunek i rozładunek w każdym miejscu;

HUB – termin ten odnosi się do węzła transportowego lub logistycznego, który służy jako centralny punkt dla przesyłek, przewozów i/lub dystrybucji towarów. Może to być port lotniczy, port morski, terminal kolejowy, magazyn logistyczny lub inna infrastruktura, która umożliwia skupienie wielu linii transportowych oraz łatwe przesyłanie i dystrybucję towarów do różnych lokalizacji. Huby odgrywają kluczową rolę w optymalizacji łańcucha dostaw, umożliwiając szybki i efektywny przepływ towarów między różnymi punktami docelowymi;

M

MANIFEST – wykaz załadunkowy – dokument zawierający kompletne dane na temat towarów załadowanych i przygotowanych do przewozu statkiem lub innymi środkami transportu do różnych miejsc przeznaczenia

MEGA – odnosi się do specjalnego rodzaju naczepy, która ma podnoszony dach do góry i jest na niskich kołach, dzięki czemu pozwala ładować ładunki powyżej 2,7 m wysokości; dodatkowo pozwala na piętrowanie palet i wtedy zamiast 33 wchodzi ich 66;

N

NACZEPA – jednostka transportowa, która jest przyczepiana do tylnej części ciężarówki lub samochodu ciągnącego, umożliwiając przewóz większych ilości towarów niż to jest możliwe w standardowej przestrzeni ładunkowej pojazdu. Naczepy mogą być wyposażone w różne rodzaje zabudów, takie jak plandeki, chłodnie, kontenery czy platformy, dostosowane do specyficznych wymagań przewożonych towarów;

NACZEPA BIMODALNA – rodzaj naczepy, która jest przystosowana do przewozu zarówno na drodze, jak i na szynach kolejowych. Jest to innowacyjne rozwiązanie w transporcie intermodalnym, które umożliwia łatwe przełączanie między różnymi środkami transportu, co pozwala na optymalizację trasy i czasu dostawy towarów. Naczepy bimodalne posiadają specjalne osie i mechanizmy, które umożliwiają bezproblemowy przejazd zarówno po drogach, jak i po torach kolejowych, co przyczynia się do zwiększenia efektywności i elastyczności w logistyce i dostawach;

O

OPŁATA DROGOWA (MYTO) – opłata pobierana za korzystanie z infrastruktury drogowej, takiej jak autostrady, drogi ekspresowe lub inne płatne drogi. Jest to forma opłaty, która ma na celu pokrycie kosztów utrzymania i rozwoju infrastruktury drogowej oraz regulację natężenia ruchu na drogach. Opłata drogowa może być pobierana w różny sposób, na przykład na podstawie dystansu przejechanego, czasu korzystania z drogi, kategorii pojazdu czy też specjalnych stref płatnych. Jest to istotny element finansowania i zarządzania siecią drogową, który ma wpływ zarówno na kierowców, jak i operatorów transportowych;

P

PIĘTROWANIE – umieszczanie ładunku jednego na drugim zarówno w paczkach jak i paletach, takie ułożenie nie będzie miało wpływu na sam ładunek podczas transportu;

PLANDEKA – rodzaj naczepy, która jest wyposażona w boczne i tylne płócienne zabudowy, zapewniające ochronę i zabezpieczenie przewożonych towarów przed warunkami atmosferycznymi oraz niepożądanym dostępem osób z zewnątrz. Jest często wykorzystywana do przewozu towarów o różnych kształtach i rozmiarach, które nie wymagają specjalnych warunków transportu;

PLATFORMA – rodzaj naczepy lub pojazdu transportowego wyposażonego w otwartą lub półotwartą płaską powierzchnię ładunkową, na której można przewozić duże lub niestandardowe ładunki, takie jak palety, maszyny czy konstrukcje stalowe. Platformy są wykorzystywane do transportu ładunków ponadnormatywnych;

PLOMBA – seal – urządzenie stosowane przy kontenerach, samochodach ciężarowych i wagonach, w celu zapewnienia, iż pozostawały one zamknięte podczas transportu;

PONADGABARYT – ładunki przekraczające standardowe wymiary (długość, szerokość, wysokość) lub tylko jednego z wymiarów nawet o jeden centymetr – dotyczy wielkości przestrzeni ładunkowej, jak i maksymalnych wymiarów zewnętrznych środka transportu; dopuszczalnej łącznej masy ładunku i środka transportu w stosunku do obowiązujących normatywów; dopuszczalnego nacisku na oś i (lub) osie standardowego środka transportu;

PRZEWOŹNIK – to inaczej osoba lub firma specjalizująca się w organizacji i realizacji transportu osób lub towarów z jednego miejsca do drugiego. Ich głównym celem jest zapewnienie skutecznego i bezpiecznego przemieszczenia, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym;

S

SOLÓWKA to uniwersalny typ samochodu ciężarowego, o ładowności do 12t, którym łatwo manewrować na ciasnych trasach; charakteryzuje się szeroką zróżnicowaną ładownością i możliwością adaptacji różnych rodzajów nadwozi. Jest to popularny pojazd w branży transportu, zapewniający elastyczność i efektywność w realizacji różnorodnych zleceń transportowych;

SPEDYCJA – to działalność związana z organizacją i koordynacją transportu towarów od nadawcy do odbiorcy, obejmująca planowanie, zarządzanie i monitorowanie procesów logistycznych;

SPEDYCJA KRAJOWA – działalność związana z organizacją transportu towarów na terenie jednego kraju. Obejmuje planowanie, koordynację i nadzór nad przemieszczaniem się towarów pomiędzy różnymi lokalizacjami w obrębie kraju, zapewniając efektywny i bezpieczny przepływ logistyczny;

SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA – rodzaj spedycji, który obejmuje organizację transportu towarów między różnymi krajami, uwzględniając różnice w przepisach celnych, dokumentacji i procedurach;

SPEDYTOR – to profesjonalista zajmujący się organizacją i nadzorem transportu towarów, działający jako pośrednik między klientem a różnymi podmiotami transportowymi;

SVG – (Systemy Wizyjnego Zarządzania) to rodzaj systemu monitorowania i zarządzania, który wykorzystuje technologię wizyjną do śledzenia i kontrolowania procesów logistycznych, takich jak załadunek, rozładunek i transport towarów;

T

TABOR – to ogół pojazdów należących do jednej firmy transportowej lub floty, służących do przewozu towarów lub osób, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Termin ten odnosi się także do ogółu pojazdów przynależących do danego przedsiębiorstwa transportowego;

TACHO/TACHOGRAF – to urządzenie montowane w pojazdach, które rejestruje i kontroluje czas pracy kierowcy oraz parametry podróży, takie jak prędkość, dystans i czas jazdy, co pomaga w zapewnieniu zgodności z przepisami dotyczącymi czasu pracy kierowców;

TANDEM – zestaw dwóch pojazdów lub naczep, które są zestawione razem w jeden pojazd lub zestaw do transportu. Tandemy są stosowane głównie w transporcie drogowym, gdzie jeden pojazd ciągnie drugi za pomocą sprzęgła lub specjalnego urządzenia holowniczego. Tandemy mogą być wykorzystywane do przewozu większych ilości towarów lub do przewozu towarów o większej wadze, które nie mogą być przewożone pojedynczo;

TERMOGRAF – to urządzenie stosowane w transporcie żywności i produktów farmaceutycznych, które monitoruje i rejestruje temperaturę wewnątrz pojazdu transportowego, aby zapewnić odpowiednie warunki przechowywania i transportu produktów pod kontrolą temperatury;

TIMOCOM – platforma internetowa służąca do zarządzania transportem i logistyką, umożliwiająca firmom transportowym oraz spedycyjnym wymianę informacji, zarządzanie zleceniami oraz planowanie tras;

TRACKING – namierzanie – możliwość zlokalizowania towaru na każdym etapie łańcucha dostaw w oparciu o specjalne kryteria

TRANSPORT AMBIENT – to rodzaj transportu, w którym towar jest przewożony w warunkach otoczenia, czyli bez konieczności kontroli temperatury lub innych specjalnych warunków transportu;

T c.d.

TRANSPORT DEDYKOWANY – usługa transportowa, w której cały pojazd jest przeznaczony do przewozu towarów dla jednego klienta lub jednego zlecenia. Jest to rozwiązanie dedykowane, zapewniające klientowi pełną kontrolę nad czasem i trasą transportu oraz minimalizujące ryzyko uszkodzeń czy opóźnień;

TRANSPORT INTERMODALNY – nazywany także transportem kombinowanym, to rodzaj transportu, w którym ładunek jest przewożony za pomocą co najmniej dwóch różnych środków transportu, takich jak kolej, droga, morski transport kontenerowy czy rzeczny;

TRANSPORT ŁADUNKÓW CIĘŻKICH – to rodzaj transportu, który specjalizuje się w przewozie dużych i ciężkich ładunków, które wymagają specjalistycznych pojazdów i procedur załadunku oraz rozładunku;

TRANSPORT ŁAMANY – to rodzaj transportu, w którym ładunki są przewożone w luźnej, nieskategoryzowanej formie, takiej jak drewno, rury czy stal, wymagające często specjalistycznych technik załadunku i transportu;

TRANSPORT MULTIMODALNY – to forma transportu, w której ładunek jest przewożony za pomocą co najmniej dwóch różnych środków transportu, ale w ramach jednego dokumentu przewozowego;

TRANSPORT NEUTRALNY – usługa transportowa, w której pojazdy są wykorzystywane do przewozu różnorodnych ładunków dla wielu klientów. Nie jest przypisana żadna specyficzna branża ani typ towaru, co sprawia, że usługa ta jest elastyczna i może być dostosowana do różnych potrzeb transportowych;

TRANSPORT SPECJALNY – rodzaj transportu, w którym przewozi się ładunki nietypowe pod względem gabarytów, wagi czy wymagań technicznych, na przykład maszyny przemysłowe czy konstrukcje stalowe, często wymagające specjalistycznych pojazdów i zezwoleń;

W

WINDA – element naczepy / pojazdu. Jest to specjalny podnośnik hydrauliczny zamontowany z tyłu pojazdu umożliwiający podnoszenie i opuszczanie ładunku;

WOKÓŁ KOMINA – określenie na krótką trasę;

WYWROTKA – rodzaj pojazdu lub naczepy, który jest wyposażony w mechanizm umożliwiający kiprowanie ładunku, czyli jego szybkie opróżnianie poprzez podniesienie i przechylenie skrzyni ładunkowej, stosowany głównie do transportu materiałów sypkich, takich jak ziemia, piasek czy gruz;

WÓZEK PALECIAK – urządzenie służące do przemieszczania palet z towarem w magazynach lub halach produkcyjnych, wyposażone w widełki, które podnoszą i transportują palety oraz kółka umożliwiające łatwe manewrowanie;

WÓZEK WIDŁOWY – rodzaj maszyny przemysłowej, która jest wykorzystywana do przenoszenia, podnoszenia i transportu ciężkich ładunków na krótkie odległości, wyposażona w widełki lub inne urządzenia podnoszące, umożliwiające obsługę różnych rodzajów towarów w magazynach i halach produkcyjnych;

Z

ZAŁADUNEK – czynności związane z umieszczeniem ładunku na środku transportowym;

ZLECENIE TRANSPORTOWE – umowa lub instrukcja nadawcy, w której określa się warunki i szczegóły dotyczące przewozu towarów od jednego punktu do drugiego. Zawiera informacje o rodzaju ładunku, jego ilości, miejsca i terminu odbioru oraz dostawy, oraz wszelkie inne szczegóły dotyczące transportu, takie jak rodzaj pojazdu, sposób pakowania, warunki dostawy czy też wymagane dokumenty. Zlecenie transportowe jest podstawowym dokumentem służącym do organizacji i koordynacji procesu transportowego między nadawcą, przewoźnikiem i odbiorcą;

Dziękujemy, że towarzyszyliście nam w dzisiejszej podróży przez świat terminologii związanej z transportem, spedycją i logistyką. Mamy nadzieję, że nasz „Słownik branży TSL” jest dla Was interesujący i pożyteczny. Nie zapominajcie śledzić naszych aktualności, ponieważ już niedługo przygotujemy dla Was kolejne fascynujące materiały, które jeszcze bardziej odkryją tajniki tego dynamicznego środowiska biznesowego. Zachęcamy do korzystania z naszego słownika transportu i logistyki oraz do dzielenia się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami. Do zobaczenia przy kolejnych odsłonach naszego bloga!

Dominika Akielaszek | 12-03-2024r.

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email

Z NAMI PRZEKROCZYSZ GRANICE!

Jesteśmy gotowi, aby odpowiedzieć na Twoje pytania. Skontaktuj się z nami, aby omówić potrzeby Twojego biznesu!