PKS Cargo
B2B
strzałka
10 listopada 2021

Zamknięte przejście graniczne w Kuźnicy!

Szanowni Państwo, w związku z nagłym zawieszeniem ruchu granicznego w Kuźnicy, chcemy Państwu zaproponować alternatywne przejścia graniczne i miejscowości, gdzie dokonać mogą Państwo odprawy celnej przez nasze agencje celne PKS International CARGO S.A./ Уважаемые Господа, В связи с внезапной приостановкой приграничного движения в Кузнице, мы хотели бы предложить вам альтернативные пункты пересечения границы и места, где вы можете пройти таможенное оформление через наши таможенные агентства PKS International CARGO S.A.

 

Przejścia graniczne towarowe, przez które aktualnie odbywa się ruch towarowy to:/ Грузовые пограничные переходы, через которые в настоящее время проходят грузовые перевозки, это:

          1.Bobrowniki (24h/7dni) – ze względu na duże obłożenie możliwe jest jedynie otwarcie tranzytu do UE, import towarów dokonają Państwo w Sokółce (24h/7dni) lub Białymstoku również z art.33a*./ Бобровники (24/7) – из-за высокой загруженности погранперехода можно открыть только транзит в ЕС, вы можете оформить импорт товара в Сокулке (24 часа / 7 дней) или в Белостоке также в соответствии со статьей 33a *.

          2.Koroszczyn (24h/7dni) – otwieramy tranzyty do UE oraz dopuszczamy towary do obrotu na miejscu (bez możliwości art.33a*), opcjonalnie mogą Państwo dokonać importu w Białej Podlaskiej (24h/7dni) z zastosowaniem art.33a*./ Корощин (24/7) – мы открываем транзит в ЕС и оформляем импорт товаров на месте (без возможности статьи 33a *), по желанию вы можете оформить импорт в Бяла-Подляска (24 часа / 7 дней), используя статью 33a *.

          3.Przekroczenie granicy z Unią Europejską na Litwie – po otwarciu tranzytu na granicy BY-LT, możemy dopuścić towar do obrotu w Suwałkach, Sokółce (24h/7dni) lub Białymstoku również z art.33a*./ Пересечение границы с Европейским Союзом в Литве – после открытия транзита на границе BY-LT мы можем оформить импорт в Сувалках, Соколке (24 часа / 7 дней) или Белостоке также в соответствии со статьей 33a *.

DANE KONTAKTOWE ORAZ GODZINY OTWARCIA AGENCJI CELNYCH:/ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ И ЧАСЫ РАБОТЫ ТАМОЖЕННЫХ АГЕНТСТВ:

 

• BOBROWNIKI – TRANZYTY DO UE – БОБРОВНИКИ — ТРАНЗИТ ПО ЕС

Drogowe Przejście Graniczne, 16-040 Gródek

+48 85 742 98 07, +48 669 300 196

ac.bobrowniki@pkscargo.pl

Czynne: 24h / 7 dni – Открыто: 24/7

 

• SOKÓŁKA – IMPORTY, ART.33A* – СОКУЛКА — ИМПОРТ, СТ.33А*

ul. Kresowa 60, 16-100 Sokółka

+48 85 711 43 02, +48 607 200 378, +48 607 200 616

ac.kuznica@pkscargo.pl

Czynne: 24h / 7 dni – Открыто: 24/7

 

• BIAŁYSTOK – IMPORTY, ART.33A* – БЕЛОСТОК — ИМПОРТ, СТ.33А*

ul. Octowa 8, lok. 4, 15-399 Białystok

+48 85 742 09 16, +48 691 257 079

ac.bialystok@pkscargo.pl

Czynne: pn.- pt. 8:00-20:00, sob. 8:00-16:00 – Открыто: пн.-пт. 8:00-20:00, суб. 8:00-16:00

 

• KOROSZCZYN – IMPORTY, TRANZYTY DO UE – КОРОЩИН — ИМПОРТ, ТРАНЗИТ ПО ЕС

Terminal Samochodowy Koroszczyn, 21-550 Terespol

+48 83 376 34 55, +48 83 376 34 56, +48 695 667 195, +48 601 221 113

ac.koroszczyn@pkscargo.pl

Czynne: 24h / 7 dni – Открыто: 24/7

 

• BIAŁA PODLASKA – IMPORTY, ART.33A* – БЯЛА ПОДЛЯСКА — ИМПОРТ, СТ.33А*

ul. Brzeska 126, 21-500 Biała Podlaska

+48 83 342 21 42, +48 601 503 026

ac.biala@pkscargo.pl

Czynne: 24h / 7 dni – Открыто: 24/7

 

• SUWAŁKI- IMPORTY, ART.33A* – СУВАЛКИ — ИМПОРТ, СТ.33А*

ul. Raczkowska 183D, 16-400 Suwałki

+48 87 565 42 40, +48 695 667 101

ac.suwalki@pkscargo.pl

Czynne: pon. – sob. 8:00 – 18:00 – Отктыто: пн.-суб. 8:00 — 18:00

 

*Importy z zastosowaniem art.33a świadczone są jedynie dla zweryfikowanych klientów, którzy mają podpisaną umowę z PKS International CARGO S.A./ Импорт в соответствии со Статьей 33a предоставляется только проверенным клиентам, подписавшим соответствующий договор с PKS International CARGO S.A.