PKS Cargo
B2B
strzałka

Zgłoszenia EPI

zgłoszenie-epi-tir

ZGŁOSZENIA EPI-TIR

Elektroniczne wyprzedzające zgłoszenie tranzytowe EPI wymagane jest przy wjeździe przez granicę białoruską na teren Euroazjatyckiej Unii Celnej (Rosja, Białoruś, Kazachstan). Zgłoszenie EPI-TIR zgodnie z gwarancją wynikającą z osłony przewozu pod Karnetem TIR spełnia jednocześnie funkcję celną jak i gwarancyjną.

Dokumenty wymagane:
• dowody rejestracyjne ciągnika i naczepy (dwustronnie kopiowany)
• dokumenty przewozowe CMR i faktura
• numer i data ważności karnetu TIR
• specyfikacja lub list pakowy
• inne dokumenty w zależności od specyfiki sprowadzanego towaru np. badania sanitarne, weterynaryjne itp.

Agencje celne PKS International CARGO S.A. świadczące powyższe usługi:
Bezledy, Biała Podlaska, Koroszczyn.

ZGŁOSZENIA TD – TRANZYTOWA DEKLARACJA

Elektroniczne wyprzedzające zgłoszenie tranzytowe  wymagane jest przy wjeździe przez granicę z Unią Celną (Białoruś, Rosja, Kazachstan). Zgłoszenie TD spełnia formę zgłoszenia celnego w celu przemieszczenia towaru z Urzędu Celnego granicznego do miejsca Urzędu Celnego odprawy ostatecznej.

Dokumenty wymagane:

• Urząd Celny odprawy ostatecznej

• dowody rejestracyjne ciągnika i naczepy (dwustronnie kopiowany)

• dokumenty przewozowe CMR i faktura

• numer i data ważności karnetu TIR

• specyfikacja lub list pakowy

• certyfikat plombowania naczepy (od 01.06.2021)

• świadectwo weterynaryjne lub fitosanitarne produktów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego (o ile dotyczy)

GWARANCJA TRANZYTOWA

Gwarancja tranzytowa (z pomięciem przewozu pod osłoną TIR) wymagana jest na niektóre rodzaje towarów oraz w przypadku wjazdu na teren obwodu Kaliningradzkiego towaru, którego podmiot kupujący ma siedzibę poza terenem obwodu (tzw. głęboka Rosja np. Moskwa itp.).

Dokumenty wymagane:

• wskazanie Urzędu Celnego odprawy ostatecznej

• dowody rejestracyjne ciągnika i naczepy (dwustronnie kopiowany)

• dokumenty przewozowe CMR i faktura

• numer i data ważności karnetu TIR

• specyfikacja lub list pakowy

• inne dokumenty w zależności od specyfiki sprowadzanego towaru np. badania sanitarne, weterynaryjne itp.