PKS Cargo
B2B
strzałka
26 lutego 2024

Tranzyt towarów
tranzyt towarów


W dzisiejszym globalnym świecie handlu, szybkość i skuteczność przepływu towarów przez granice są kluczowe dla sukcesu przedsiębiorstw. Jednym z kluczowych narzędzi, które umożliwiają płynność w transporcie międzynarodowym, jest procedura tranzytu towarów. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym jest tranzyt towarów, dlaczego jest tak istotny, jakie są jego rodzaje oraz jakie korzyści może przynieść przedsiębiorstwom. Dodatkowo, przyjrzymy się, jak agencje celne, takie jak PKS International CARGO S.A., mogą wspomóc firmy w sprawnym przeprowadzeniu procedury tranzytu.

Tranzyt towarów – definicja i istota

Czym jest tranzyt towarów? Tranzyt to procedura umożliwiająca przemieszczanie się towarów przez terytorium jednego lub kilku państw trzecich z zachowaniem zawieszenia opłat celno-podatkowych. W skrócie, pozwala towarom „przejechać” przez granice bez konieczności natychmiastowego uregulowania należności celno-podatkowych. Głównym celem tranzytu jest zapewnienie płynności w transporcie towarów, minimalizując opóźnienia i koszty związane z odprawami celno-skarbowymi.

Rodzaje tranzytu

Tranzyt T1: ten rodzaj tranzytu stosowany jest w przypadku przemieszczania się towarów nieunijnych lub towarów unijnych eksportowanych do krajów trzecich. Procedura T1 umożliwia zawieszenie opłat celno-podatkowych na czas przewozu towarów przez terytorium kraju trzeciego. W ten sposób, przedsiębiorstwa mogą uniknąć opłacania należności celnych do czasu dostarczenia towarów do miejsca przeznaczenia.

Dokumenty niezbędne do wykonania procedury tranzytu T1:

– faktura lub faktura proforma
– specyfikacja lub packing list
– dokument przewozowy (CRM)
– inne dokumenty w zależności od specyfiki sprowadzanego towaru, np. badanie sanitarne, weterynaryjne itp.

Agencje celne PKS International CARGO S.A. świadczące powyższe usługi: Bezledy, Biała Podlaska, Białystok, Bobrowniki, Dorohusk, Gdynia, Hrebenne, Hrubieszów, Konin, Korczowa, Koroszczyn, Kuźnica, Małaszewicze, Medyka, Opole, Przemyśl, Siemianówka, Żarska Wieś.

Tranzyt T2: Stosowany jest w przypadku przemieszczania się towarów unijnych pomiędzy krajami Unii Europejskiej przez obszar kraju trzeciego. Jest to szczególnie istotne w przypadku handlu wewnątrzunijnego, gdzie przemieszczanie się towarów przez obszar kraju trzeciego jest nieuniknione. Procedura T2 umożliwia płynne przemieszczanie się towarów, minimalizując opóźnienia i koszty związane z odprawami celno-skarbowymi.

Agencje celne PKS International CARGO S.A. świadczące powyższe usługi: Dorohusk, Kuźnica, Małaszewicze, Opole, Przemyśl.

Korzyści procedury tranzytu

Korzyści płynące z korzystania z procedury tranzytu są liczne i istotne dla przedsiębiorstw:

  • Szybkość i efektywność: tranzyt pozwala na szybkie przemieszczanie się towarów przez granice, minimalizując czas potrzebny na odprawy celno-skarbowe.
  • Oszczędność kosztów: zawieszenie opłat celno-podatkowych podczas tranzytu pozwala przedsiębiorstwom uniknąć konieczności natychmiastowego opłacania należności, co przekłada się na oszczędność kosztów.
  • Płynność handlu: dzięki procedurze tranzytu, handel międzynarodowy staje się bardziej płynny i przewidywalny, co sprzyja rozwojowi biznesu.

Jak agencje celne mogą pomóc?

Agencje celne, takie jak PKS International CARGO S.A., odgrywają kluczową rolę w sprawnym przeprowadzaniu procedury tranzytu. Dzięki swojemu doświadczeniu i zaangażowaniu, agencje celne zapewniają profesjonalną obsługę od momentu złożenia dokumentacji po finalne dostarczenie towarów do miejsca przeznaczenia. Nasza firma oferuje kompleksowe usługi agencji celnej, transportu i spedycji, dzięki czemu przedsiębiorstwa mogą skorzystać z pełnego wsparcia na każdym etapie współpracy.