PKS Cargo
B2B
strzałka

Tranzyt T1/T2

Tranzyt do Unii Europejskiej

TRANZYT

Tranzyt to procedura umożliwiająca zawieszenie na czas tranzytu obowiązku opłacenia zobowiązań celno-podatkowych z tytułu przywozu towarów na teren Unii Europejskiej. Rozróżnia się dwa rodzaje wspólnej procedury tranzytowej procedurę T1 i procedurę T2. Są to dokumenty spełniające dwie funkcje gwarancyjną i celną.

T1 – PROCEDURA TRANZYTU ZEWNĘTRZNEGO

To procedura tranzytu zewnętrznego stosowana w każdej klasyfikacji towarów do przewozu towarów nieunijnych oraz towarów unijnych eksportowanych do krajów trzecich. T1 należy „zamknąć”, czyli dopuścić towar do obrotu i tym samym uiścić opłaty lub zastosować inną procedurę celną.

Dokumenty wymagane do wykonania procedury tranzytu zewnętrznego T1:
• faktura lub faktura proforma
• specyfikacja lub packing list
• dokument przewozowy (CMR)
• inne dokumenty w zależności od specyfiki sprowadzanego towaru np. badania sanitarne, weterynaryjne itp.

Agencje celne PKS International CARGO S.A. świadczące powyższe usługi:
Bezledy, Biała Podlaska, Białystok, Bobrowniki, Dorohusk, Gdynia, Hrebenne, Hrubieszów, Konin, Korczowa, Koroszczyn, Kuźnica, Małaszewicze, Medyka, Opole, Przemyśl, Siemianówka, Żarska Wieś.

agencja celna

T2 – PROCEDURA WSPÓLNOTOWEGO TRANZYTU WEWNĘTRZNEGO

Procedura tranzytu stosowana w sytuacji przemieszczania towaru unijnego pomiędzy krajami z obszaru celnego Unii Europejskiej przez obszar kraju trzeciego.

Agencje celne PKS International CARGO S.A. świadczące powyższe usługi:
Dorohusk, Kuźnica, Małaszewicze, Opole, Przemyśl.


Więcej informacji o tranzycie towarów znajdziesz na naszym blogu.