PKS Cargo
B2B
strzałka

Uszlachetnienie bierne i czynne

USZLACHETNIENIE BIERNE

Jest to jedna z procedur celnych pozwalająca na czasowy wywóz towarów unijnych poza obszar celny Unii Europejskiej w celu poddania ich procesom przetwarzania, czyli naprawy, obróbki, montażu. Zaś przy przywozie gotowych produktów na obszar celny UE można skorzystać z całkowitego lub częściowego zwolnienia z należności celnych przywozowych.

Agencja celna

USZLACHETNIENIE CZYNNE

Procedura uszlachetnienia czynnego stosowana podczas przywozu czasowego towarów nieunijnych na obszar Unii Europejskiej w celu poddania ich procesom przetworzenia np. montażu, obróbki, naprawy. Do skorzystania z procedury uszlachetniania czynnego upoważnia odpowiednie pozwolenie.

Agencje celne PKS International CARGO S.A. świadczące powyższe usługi:
Chyżne, Cieszyn, Gdynia, Hrebenne, Konin, Medyka, Opole, Przemyśl.


Dowiedz się więcej…