PKS Cargo
B2B
strzałka
1 lutego 2024

Incoterms 2020 – Międzynarodowe warunki sprzedaży

INCOTERMS - Międzynarodowe warunki sprzedaży

Zanurz się w świat Incoterms 2020! Nasz artykuł dostarcza kluczowych informacji o międzynarodowych warunkach sprzedaży, regulujących ryzyko, obowiązki i koszty w transakcjach handlowych. Dowiedz się, jak stosować Incoterms, aby uniknąć nieporozumień i zyskać pewność w globalnym handlu. Sprawdź, dlaczego te regulacje są niezastąpionym narzędziem dla eksporterów i importerów!

INCOTERMS – Międzynarodowe Warunki Sprzedaży

Międzynarodowe Reguły Handlu to kluczowy element transakcji międzynarodowych. W przeciwieństwie do umów sprzedaży, Incoterms skupiają się na regulacjach dotyczących warunków dostawy towarów. Podobnie jak w umowie, Incoterms określają, kto odpowiada za co w procesie przewozu towarów, ale nie dotyczą specyfikacji towarów czy warunków płatności. 

Te reguły, opracowane przez Międzynarodową Izbę Handlową, zostały wprowadzone po raz pierwszy w 1936 roku. Warto zauważyć, że ich najnowsza wersja, Incoterms 2020, obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku. Dla firm, które działają na rynku międzynarodowym, zrozumienie, jak stosować te zasady, staje się kluczowym narzędziem w tworzeniu skutecznych umów handlowych.

Zbiór Incoterms obejmuje 11 trzyliterowych warunków handlowych, takich jak EXW, CPT czy DAP. Dlatego warto podkreślić, że wybierając odpowiednią regułę Incoterms, strony transakcji muszą precyzyjnie określić w dokumencie sprzedaży miejsce dostawy. W rzeczywistości, miejsce to decyduje o tym, kto ponosi ryzyko w danym etapie transportu.

BLOG1

To czym w końcu są te Incoterms?

To nie tylko zbiór zasad, ale również uniwersalny standard interpretacji reguł handlowych w międzynarodowym handlu. W związku z tym reguły te dotyczą przede wszystkim eksporterów i importerów, nie zaś firm transportowych czy spedycyjnych. Ponieważ każda przesyłka powinna zawierać te informacje, aby uniknąć potencjalnych problemów i nieporozumień.

Główne cele Incoterms:

Po pierwsze, ustandaryzowanie terminologii. Incoterms dostarczają jednoznacznych definicji określeń używanych w umowach handlowych, co eliminuje możliwość nieporozumień związanych z różnicami językowymi, kulturwymi lub w samej interpretacji.
Po drugie, określenie obowiązków stron: reguły te precyzują, które zadania związane z transportem, ubezpieczeniem, cłami i innymi aspektami transakcji leżą po stronie sprzedającego, a które po stronie kupującego.
Po trzecie, unikanie nieporozumień: ujednolicenie zasad Incoterms pomaga uniknać niejasności i sporów pomiędzy stronami transakcji, dzięki jasno określonej odpowiedzialności, kto odpowiada za dany etap transportu, koszty i ryzyko.
 
Podsumowując, zrozumienie Incoterms to klucz do skutecznej i bezpiecznej transakcji międzynarodowej. W końcowej analizie, umiejętne wykorzystanie tych międzynarodowych warunków sprzedaży przyczynia się do płynnego procesu dostawy towarów, eliminując niejasności i zapewniając obu stronom jasne zasady handlu.

 

Dominika Akielaszek | 02-02-2024

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O PROCEDURACH SPECJALNYCH

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI SPECJALISTAMI JUŻ TERAZ!