PKS Cargo
B2B
strzałka
25 kwietnia 2024

SKŁAD CELNY I JEGO FUNKCJE


skład celny i jego funkcje
Skład celny pełni istotną rolę w procesie importu i eksportu towarów, zapewniając przedsiębiorcom szereg korzyści oraz udogodnień. W niniejszym artykule dokładnie omówimy funkcjonowanie składu celnego, rodzaje składów celnych, procedury oraz korzyści płynące z ich wykorzystania.

Definicja składu celnego

Skład celny stanowi specjalny obszar, gdzie możliwe jest przechowywanie towarów pod kontrolą celno-skarbową. Jest to miejsce, w którym towary mogą być składowane, poddawane różnorodnym procedurom celno-skarbowym oraz podlegać operacjom związanym z importem i eksportem.

Funkcjonowanie składu celnego

Procedura składowania celnego umożliwia zawieszenie płatności cła i podatków za towary importowane spoza Unii Europejskiej, podczas gdy są one przechowywane w składzie celnym. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą oszczędzić koszty oraz zoptymalizować proces importu.

Rodzaje składów celnych

Istnieją dwa podstawowe rodzaje składów celnych:

Rodzaj Charakterystyka
Publiczne Oferują usługi składowania dla każdego importera na podstawie umowy składowania podpisanej z prowadzącym skład celny.
Prywatne Pozwalają na przechowywanie towarów na własne potrzeby w prywatnym składzie celnym.

Korzyści wynikające z korzystania ze składu celnego

Korzystanie ze składu celnego niesie za sobą wiele korzyści dla przedsiębiorców, w tym:

  • – Zawieszenie płatności cła i podatków za towary importowane z państw trzecich.
  • – Możliwość ponownego wywozu towarów spoza Unii Europejskiej, bez konieczności uiszczania cła.
  • – Możliwość przechowywania towarów unijnych oraz dokonywania na nich różnych operacji celno-skarbowych.

Proces składowania w składzie celnym

Procedura składowania celnego wymaga wcześniejszego uzyskania pozwolenia organu celnego. Następnie towary są składowane w składzie celnym, gdzie podlegają różnym operacjom związanym z importem i eksportem.

Konsygnacja i inne procesy

Oprócz standardowej procedury składowania celnego, istnieją również inne procesy związane z funkcjonowaniem składu celnego, takie jak konsygnacja towarów, zwyczajowe zabiegi, wyprowadzenie towarów oraz przemieszczenie towarów między różnymi miejscami na obszarze celnym Unii Europejskiej.

Zalety wykorzystania składu celnego

Wykorzystanie składu celnego ma wiele zalet, w tym:

  • a) Optymalizacja procesu importu poprzez zawieszenie płatności cła i podatków.
  • b) Możliwość przechowywania towarów na własne potrzeby bez konieczności ich odprawy celnej.
  • c) Elastyczność w zarządzaniu operacjami handlowymi dzięki różnym funkcjom składu celnego.

Jak skorzystać z usługi składu celnego

Wykorzystanie usługi składu celnego może przynieść przedsiębiorcom wiele korzyści i udogodnień w procesie importu i eksportu towarów. Procedura składowania celnego umożliwia zawieszenie płatności cła i podatków za towary importowane spoza Unii Europejskiej, podczas gdy są one przechowywane w składzie celnym. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą oszczędzić koszty oraz zoptymalizować proces importu.

Aby skorzystać z usługi składu celnego, należy postępować zgodnie z następującymi krokami:

  1. Złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia: pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia organu celnego. Wniosek ten musi zawierać wszystkie niezbędne informacje dotyczące działalności przedsiębiorcy oraz planowanego składowania towarów.

  2. Uzyskanie pozwolenia: po złożeniu wniosku, przedsiębiorca musi oczekiwać na decyzję organu celnego w sprawie udzielenia pozwolenia na korzystanie ze składu celnego. Po uzyskaniu pozwolenia można rozpocząć składowanie towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  3. Przechowywanie towarów: kolejnym krokiem jest przechowywanie towarów w składzie celnym. Podczas składowania towarów należy przestrzegać wszystkich procedur i wymogów określonych przez organ celnym oraz przepisy dotyczące składowania celnego.

  4. Realizacja operacji celno-skarbowych: w składzie celnym możliwe jest przeprowadzenie różnych operacji celno-skarbowych, takich jak konsygnacja towarów, zwyczajowe zabiegi, wyprowadzenie towarów oraz przemieszczenie towarów między różnymi miejscami na obszarze celnym Unii Europejskiej.

Korzystając z usługi składu celnego, przedsiębiorcy mogą efektywnie zarządzać procesem importu i eksportu towarów, minimalizując koszty oraz ułatwiając przeprowadzanie operacji handlowych. Dlatego warto skorzystać z tej usługi, aby zoptymalizować procesy handlowe i osiągnąć sukces na rynku międzynarodowym.

Podsumowanie

Skład celny stanowi istotny element w procesie importu i eksportu towarów, umożliwiając przedsiębiorcom skuteczne zarządzanie operacjami handlowymi oraz optymalizację kosztów. Zapoznanie się z procedurami i korzyściami płynącymi z wykorzystania składu celnego może przynieść znaczące korzyści dla każdego importer. Dlatego warto skorzystać z tej usługi, aby zoptymalizować procesy handlowe i osiągnąć sukces na rynku międzynarodowym.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZYCH USŁUGACH!

Skontaktuj się z nami już dziś i porozmawiajmy o potrzebach Twojego biznesu!