PKS Cargo
B2B
strzałka
4 stycznia 2022

BREXIT

 
Przedsiębiorco, jeżeli obecnie wywozisz lub przywozisz towary do i z Wielkiej Brytanii a dotychczas nie wykonywałeś formalności celnych, będziesz zobowiązany do zarejestrowania się w usłudze e-klient na platformie PUESC, w celu zadania idywidualnego numeru EORI

Pośredniczymy:

PKS International CARGO S.A. posiada pozwolenia na uproszczenia oraz status upoważnionego przedsiębiorcy AEO. Pomoże Ci wykonać wszelkie formalności szybciej i sprawniej.

Objęcie towarów procedurą celną dokonuje się poprzez dokonanie zgłoszenia celnego odpowiedniemu organowi celnemu.

Import i Export

Po stronie UE będą prowadzone kontrole celne na podstawie kodeksu celnego opartym na analizie ryzyka takiego samego jaki stosowany jest do Państw trzecich.

Przedsiębiorcy z unii europejskiej chcący przewozić towary z Wielkiej Bryatni będą musieli posiadać numer EORI.
!!! WAŻNE Numery EORI wydane przez Wielką Brytanie nie będą ważne w U

Aby towar był traktowany preferencyjnie w trakcie wymiany handlowej wymagane jest wykazanie jego pochodzenia. W tym celu konieczne jest zarejestrowanie się w bazie Eksporterów REX w przeciwnym razie towar zostanie obciążony należnościami celnymi.

Od dnia 01.01.21 Unijne przepisy Akcyzowe przestają obowiązywać w odniesieniu do Wielkiej Brytanii

Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz w sekcji news w artykule „Pierwszy eksport do Wielkiej Brytanii” https://pkscargo.pl/brexit/2022/6094/brexit

Eurotunnel Border Pass

Eurotunnel Border Pass to „wirtualny portfel” , w którym przewoźnik może zebrać wszystkie niezbędne informacje, aby jego pojazd mógł przekroczyć granicę

Dane są bezpieczne przesyłanie do systemów komputerowych właściwych władz francuskich i brytyjskich. Po przejechaniu przez granice informacje przesyłana są na telefon lub tablet agentów Pit Stopu, którzy mogą potwierdzić, że ciężarówka przekroczyła swoją granicę.

Pojazd po przyjeździe na granice zostaje rozpoznany po numerze rejestracyjnym, dzięki czemu kierowca nie będzie musiał przedstawiać żadnych dokumentów w Pit Stop

Po przyjeździe sprawdzony zostanie stan techniczny pojazdu tj. bezpieczeństwa naczepy czy nie jest ona porwana. Dodatkowo weryfikowane jest czy na pokładzie znajdują się nielegalni imigranci.

Do dyspozycji klientów jest dostępny budynek asysty granicznej czynny 24/7

  • – Przygotujesz formalności FR/EU export oraz UK import
  • – Kontakt z agencjami celnymi (RDE) jeżeli jest taka konieczność
  • – Wydruk dokumentów

Pierwszy eksport do Wielkiej Brytanii

1.01.2021 to dzień kiedy w wyniku Brexitu Wielka Brytania opuści Unię Europejską i dla przedsiębiorców eksportujących z Polski stanie się krajem trzecim. To oznacza, że wymagane będzie stosowanie procedur celnych takich samych jak przy eksporcie do takich krajów jak Ukraina, USA Szwajcaria czy Norwegia.

Jeśli eksportujesz lub w niedalekiej przyszłości zamierzasz współpracować z Wielką Brytanią lub innymi krajami trzecimi, sprawdź jakich formalności musisz dopełnić związanych z wywozem towarów.

Krok 1 NADANIE NUMERU EORI

Jeśli do tej pory eksportowałeś towary wyłącznie do krajów Unii Europejskiej zapewne nie wyrabiałeś Numeru EORI. Jest to numer identyfikacyjny przedsiębiorcy wydawany do przeprowadzenia czynności związanych z odprawami celnymi. Składa się z Twojego NIP-u poprzedzonego znakiem PL oraz dopisanymi pięcioma zerami. Obecnie na wyrobienie numeru EORI oczekuje się 5-7 dni niestety jest się uzależnionym od pracy Urzędów Celnych i ich obłożenia pracą.

O numer możesz ubiegać się sam lub skorzystać z usług profesjonalnej Agencji Celnej, która wyręczy Cię podczas kontaktu z Urzędem Celnym.

Jak uzyskać numer EORI? Dowiesz się w kolejnym naszym wpisie.

Krok 2 PODPISANIE UPOWAŻNIEŃ I UMOWY Z AGENCJĄ CELNĄ

Wybór jednej Agencji Celnej pozwoli Ci zaoszczędzić czas, nerwy , a przede wszystkim unikniesz bałaganu podczas procedur celnych i kontaktu z urzędem celnym. We wszystkich sprawach będzie reprezentować Ciebie jeden wyspecjalizowany podmiot.

Krok 3 ODPRAWA CELNA – PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW CELNYCH

Aby eksportować towary do Wielkiej Brytanii jak i krajów trzecich musisz przygotować niezbędne dokumenty. Poniżej lista najczęściej wymaganych:

.Dowód zakupu

Faktura sprzedażowa – Faktura eksportowa musi zawierać niezbędne informacje, które reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2016 r. Akceptowane są również: Umowa sprzedaży, akt darowizny czy orzeczenie sądu lub innego organu potwierdzającego o nabyciu praw.

Specyfikacja towarowa lub packing list
Jeśli faktura nie zawiera informacji dotyczących specyfikacji będziesz musiał załączyć dodatkowy dokument dzięki którym Agent Celny będzie mógł sporządzić zgłoszenie. Niezbędne informacje jakie powinna zawierać specyfikacja to: waga netto dla każdego produktu czyli kodu celnego oddzielnie, wagę brutto oraz ilość opakowań ( w tym przypadku może być wartość łączna)

Inne dokumenty jeśli wymagają tego przepisy zależne od eksportowanego towaru
Od tego jakie eksportujesz towary będą zależeć dokumenty jakie musisz przedstawić. Ich rodzaj wynika bezpośrednio z taryfy celnej na podstawie kodu celnego. Agent Celny poinformuje Cię jakie są niezbędne dokumenty w zależności od tego co będziesz eksportować. Może to być świadectwo fitosanitarne (dotyczy roślin), WIJHARS (odnosi się do produktów rolnych), certyfikat weterynaryjny (produkty pochodzenia zwierzęcego).

Certyfikaty – świadectwo pochodzenia, ATR EUR.1

CMR – Międzynarodowy list przewozowy

Niezbędny dokument w transporcie drogowym na podstawie, którego odbywa się przewóz towarów eksportowych. Zawiera informacje o nadawcy, odbiorcy, oraz rodzaju i ilości towarów. Ważne jest, aby był bezbłędnie wypełniony, gdyż często jest dokumentem pomocniczym dla Agenta Celnego przygotowującego zgłoszenie celne.

Karnet TIR – Miedzynarodowy celny dokument tranzytowy

Dokument ułatwiający przewóz towarów eksportowych pod zamknięciem celnym przez terytorium wielu krajów bez konieczności zabezpieczania należności przez władze celne krajów tranzytowych. Karnet „otwierany” jest podczas odprawy celnej, a „zamykany” w kraju docelowym podczas odprawy importowej.

Wystawienie/wypisanie dokumentów transportowych możesz zlecić Agencji Celnej. Dodatkowo karnet TIR musi być zgłoszony do systemu NCTS i tym również zajmie się w Twoim imieniu Agencja Celna.

  • T1 – Procedura tranzytu zewnętrznego

    To procedura tranzytu zewnętrznego stosowana w każdej klasyfikacji towarów. Stosowana w tranzycie towarów nieunijnych jak również gdy towary unijne wywożone są do krajów trzecich (np. eksport do Wielkiej Brytanii). T1 należy zakończyć tak samo jak Karnet TIR czyli dopuścić do obrotu. Importer za pośrednictwem agencji celnej.

Z kompletem dokumentów twój towar wyruszy w podróż w kierunku Wielkiej Brytanii. Przed nim jeszcze zamknięcie tranzytu i dopuszczenie do obrotu lub objęcie inną procedurą celną. Te formalności dopełnisz już poza granicą UE również przy pomocy Agencji Celnej.