PKS Cargo
B2B
strzałka
7 marca 2024

SPEDYCJA: wszystko, co musisz wiedzieć


SPEDYCJA: wszystko, co musisz wiedziećSpedycja to kluczowy element w dzisiejszym globalnym handlu, jednak jej rola i znaczenie często pozostają niezrozumiałe dla wielu osób. W tym artykule zgłębimy definicję spedycji, omówimy jej zakres działania oraz przedstawimy kluczowe informacje dotyczące tego obszaru działalności.

Czym jest spedycja?

Spedycja to kompleksowy proces zarządzania transportem ładunków, począwszy od ich przyjęcia od klienta, poprzez organizację transportu, aż po dostarczenie na miejsce docelowe. To także usługi związane z przekraczaniem granic i odprawami celno-skarbowymi. Spedytorzy pełnią kluczową rolę jako pośrednicy pomiędzy klientami a przewoźnikami, zapewniając sprawną realizację zleceń transportowych.

Zakres działalności firm spedycyjnych

Spedycja obejmuje szeroki zakres działalności, w tym planowanie i organizację transportu, negocjacje z przewoźnikami, zarządzanie dokumentacją oraz rozwiązywanie problemów logistycznych. Ponadto firmy spedycyjne świadczą także usługi celne i mogą obsługiwać import oraz eksport towarów.

Kim jest spedytor i jakie ma kompetencje?

Spedytor to profesjonalista zajmujący się organizacją transportu towarów. Posiada szeroką wiedzę z zakresu prawa celnego i przepisów dotyczących transportu, umiejętności negocjacyjne oraz doskonałą znajomość rynku logistycznego. Co więcej, jego głównym celem jest zapewnienie efektywnego i bezpiecznego przewozu towarów.

Etapy procesu spedycyjnego

a) Przyjęcie zlecenia: spedytor otrzymuje zlecenie od klienta i analizuje jego wymagania oraz specyfikację.
b) Planowanie transportu: spedytor wybiera odpowiedni środek transportu i trasę przewozu, uwzględniając priorytety klienta i ograniczenia logistyczne.
c) Negocjacje z przewoźnikami: spedytor negocjuje warunki transportu z różnymi przewoźnikami, wybierając najlepszą ofertę pod względem ceny, terminowości i bezpieczeństwa.
d) Organizacja transportu: spedytor przygotowuje niezbędną dokumentację i koordynuje wszystkie etapy transportu, dbając o terminową dostawę towarów.
e) Monitorowanie przewozu: spedytor śledzi transport i reaguje na ewentualne problemy, zapewniając ciągłość dostaw.

Podstawy prawne spedycji 

Spedycja regulowana jest przez szereg przepisów prawa, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Kluczowe akty prawne dotyczące spedycji obejmują przepisy dotyczące prawa celnego, kodeksu cywilnego oraz różnych umów międzynarodowych regulujących transport towarów.

Najważniejsze dokumenty spedycyjne

W świecie spedycji dokumentacja odgrywa kluczową rolę w potwierdzaniu warunków i szczegółów przewozu towarów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze dokumenty, które są nieodzowne dla skutecznego i bezpiecznego przepływu towarów przez proces logistyczny:

  1. Zlecenie spedycyjne: traktowane jako forma umowy, jest wiążącym dokumentem, jeśli umowa przewozu nie została zawarta. Określa, jakie czynności powinien wykonać spedytor, takie jak odprawa celna, kontrola ilościowa i jakościowa towaru, ubezpieczenie oraz magazynowanie. Istnieją dwa rodzaje zleceń: jednorazowe, dotyczące organizacji przewozu jednego ładunku, oraz ramowe, określające czynności powtarzające się przy obsłudze całej partii wyrobu.
  2. Umowa przewozu: dokument zawierający warunki i zobowiązania przewoźnika oraz zleceniodawcy dotyczące świadczenia usługi transportowej. Nie ma jednolitego druku umowy przewozu, jednak jej treść powinna zawierać kluczowe informacje, które pomogą rozstrzygnąć ewentualne spory.
  3. Zaświadczenie spedytorskie: wystawiane przez spedytora potwierdza przyjęcie towaru oraz zobowiązuje się do jego wysłania lub wydania odbiorcy. Jest to uniwersalny dokument, który przenosi odpowiedzialność materialną za ładunek na spedytora.
  4. Instrukcja wysyłkowa: dokument sporządzany przez spedytora na podstawie zlecenia klienta. Zawiera szczegółowe informacje dotyczące przygotowania towaru do załadunku/wysyłki oraz wytyczne dla załadowcy. Na podstawie instrukcji sporządzany jest list przewozowy.
  5. Routing order: przekazywany drogą elektroniczną, zawiera szczegółowe informacje o towarze, sposobie wysyłki oraz dokumentach niezbędnych do transportu na teren innego kraju.
  6. Specyfikacje towarowe: dokumenty sporządzone przez producenta towaru, zawierające szczegółowy opis towaru. Dzielą się na specyfikacje szczegółowe (na każdym opakowaniu) oraz zbiorcze (zestawienie specyfikacji szczegółowych).

Prawidłowo wypełniona dokumentacja jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności procesu logistycznego. Dlatego należy zadbać o kompletność i rzetelność wszystkich dokumentów spedycyjnych, aby zapewnić płynny przepływ towarów przez cały łańcuch dostaw.

Podsumowanie

W naszym artykule szczegółowo omówiliśmy kluczowe zagadnienia związane ze spedycją, od definicji samego pojęcia po jej znaczenie w globalnym handlu. Spedycja stanowi nieodłączny element procesu logistycznego, a profesjonalni spedytorzy pełnią kluczową rolę w zapewnieniu sprawnego przepływu towarów przez łańcuch dostaw. Dzięki kompleksowej wiedzy, umiejętnościom negocjacyjnym oraz znajomości przepisów prawa celnego i transportowego, spedytorzy są w stanie efektywnie zarządzać transportem, minimalizując ryzyko i zapewniając bezpieczeństwo przewozu. Kluczową rolę odgrywają także odpowiednio wypełnione dokumenty spedycyjne, które potwierdzają warunki i szczegóły przewozu, gwarantując płynny proces logistyczny. Dzięki temu, korzystając z usług firm spedycyjnych, można być pewnym skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia transportu towarów na miejsce docelowe.

Aby dowiedzieć się więcej na temat zalet współpracy z firmą spedycyjną, koniecznie przeczytaj nasz artykuł.